Człowiek - najlepsza inwestycja

Data: 16-04-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Człowiek - najlepsza inwestycja
Szukasz pracy? Masz ciekawy pomysł na biznes?
Załóż  spółdzielnię socjalną  w ramach projektu: Ośrodek Wpierania Ekonomii Społecznej dla Subregionu Pilskiego. 


Do kogo adresowany jest projekt? 
Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatów: 
 • pilskiego
 • czarnkowsko-trzcianeckiego
 • chodzieskiego
 • wągrowieckiego
 • złotowskiego
którzy nie prowadzili działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Projekt dedykowany jest osobom bezrobotnym, które: 
 • są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej lub spełniają jedną z przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, lub o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
W projekcie oferujemy: 
 
Wsparcie szkoleniowo-doradcze 
Cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu rejestrowania, prowadzenia i rozliczania spółdzielni socjalnych.
 
Dotację inwestycyjną 
Bezzwrotne środki finansowe na złożenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20 000 zł na osobę. Maksymalnie na uruchomienie spółdzielni socjalnej można uzyskać aż 100 000 zł !!!
 
Wsparcie pomostowe 
1500 zł na osobę miesięcznie, wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania spółdzielni socjalnej 
Bezpłatne specjalistyczne doradztwo indywidulane.  
 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w terminie do 15 maja 2014 r. w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej:
 • w Pile przy ul. Podchorążych 1, 
 • w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 19,     
 • w  Czarnkowie  przy ul. Putza 5, 
 • w Wągrowcu przy ul. ul. Jeżyka 2D
 • w Złotowie przy ul. Wańkowicza 4/26.           
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.owes.pila.pl lub pod numerem telefonu 503-846-005 lub pod adresem: agnieszka@owes.pila.pl.
 
Projektodawca: 
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu 
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań 
Zapisz się na newsletter