Rusza „Aktywny Samorząd”

Data: 28-03-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Rusza „Aktywny Samorząd”
Informujemy, że Powiat Pilski przystąpił do współpracy przy realizacji pilotażowego programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” 2014 r. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 


Program w 2014 r. obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 
 
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:   
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane w ramach: 
- Moduł I - od dnia 1 kwietnia do 30 września 2014 r.,
- Moduł II:
  • na II semestr roku akademickiego 2013/2014 od dnia 3 do 30 marca 2014 r.,
  • na I semestr roku akademickiego 2014/2015 od dnia 1 września do 30 września 2014 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, pod adresem: Al. Niepodległości 33/35 (pokój 221). Formularze wniosków znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl w zakładce niepełnosprawni w powiecie
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON lub pod numerem telefonu 67/ 210-93-91.
Zapisz się na newsletter