Wyrównywanie różnic między regionami II

Data: 23-01-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wyrównywanie różnic między regionami II

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w programie „Wyrównywania różnic między regionami II”, którego procedury ogłosił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc m.in. w ramach:

  1. obszaru B – likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 
  2. obszaru D – likwidacji barier transportowych,
  3. obszaru G - finansowania zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 


Adresatami programu mogą być m.in.:
 
  1. organizacje pozarządowe, 
  2. zakłady opieki zdrowotnej, 
  3. gminy i powiaty.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-II-2013.html

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile

Tel. 67/210-93-91

Wnioski przyjmowane będą do 28 marca 2014 r.

Zapisz się na newsletter