Aktywny Samorząd

Data: 22-01-2013    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Informujemy, że Powiat Pilski realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „ Aktywny Samorząd ”.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży.
Wnioski można składać do 30 września 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pok. 16. Formularze wniosków znajdują się w zakładce druki do pobrania”.
Więcej informacji na temat programu „ Aktywny Samorząd ” można uzyskać na stronie PFRON.

Zapisz się na newsletter