Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Powiat pozyskał 6 milionów na inwestycje

Data: 17-04-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat pozyskał 6 milionów na inwestycje

Powiat Pilski pozyskał w ostatnim czasie 6 milionów złotych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z obiektami rehabilitacyjno-sportowymi i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile oraz termomodernizację budynku po byłej przychodni przy al. Wojska Polskiego. Obie inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku.

- Nie ukrywam, że jest to nasz duży sukces i jednocześnie dowód na umiejętne sięganie po środki zewnętrzne. To także kolejny dowód na to, że sukcesywnie realizujemy zadania, które przed nami stoją. Budujące jest zwłaszcza to, że zdobywamy środki na te zadania, które przez lata nie mogły doczekać się realizacji. Dzięki temu, po wielu latach oczekiwań, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uda się w końcu stworzyć godne warunku do nauki i rehabilitacji uczniów, a budynek po byłej przychodni przy al. Wojska Polskiego w Pile, zyska zupełnie nową jakość, a jest to przecież obiekt, z którego korzysta wielu pilan i mieszkańców pozostałych gmin powiatu pilskiego – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile kosztować będzie 7 milionów 300 tysięcy złotych, z tego aż 4 miliony złotych stanowić będzie dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna wraz z salami terapeutycznymi (sala doświadczania świata, sala do terapii sensorycznej, sala korekcyjna oraz logopedyczna). Ponadto powstaną nowe boiska - wielofunkcyjne i do siatkówki, a także skocznia do skoku w dal, plac rehabilitacyjny oraz ogród polisensoryczny. Dodatkowo na terenie Ośrodka przy ul. Śniadeckich w Pile wykonana zostanie nowa kanalizacja, wybudowane będą drogi dojazdowe i ciągi piesze. Na całym terenie pojawią się nowe nasadzenia i mała architektura.

Na realizację kolejnej ważniej inwestycji, jaką jest termomodernizacja budynku po byłej przychodni przy al. Wojska Polskiego w Pile, Powiat Pilski pozyskał 2 miliony złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Obiekt ten od lat wymagał pilnych działań termomodernizacyjnych z uwagi na ogromne ubytki ciepła wynikające z przestarzałej konstrukcji. Szukaliśmy różnych możliwości wsparcia, jednak w związku z tym, że jest to budynek, którego pomieszczenia wynajmowane są komercyjnie różnym podmiotom, nie mogliśmy pozyskać bezzwrotnej pożyczki czy dotacji. WFOŚiGW w Poznaniu, udzieli nam preferencyjnej pożyczki, umarzalnej w 15 procentach, i  moim zdaniem jest to najlepsza oferta jaką mogliśmy uzyskać na remont tego obiektu. Alternatywą dla nas był znacznie mniej korzystny kredyt bankowy – mówi wicestarosta pilski Stefan Piechocki.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzone docieplenie ścian i stropodachu, wymieniona zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto osuszone zostaną ściany i wykonana będzie izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna kondygnacji podziemnej. W całym obiekcie zmodernizowana zostanie też instalacja centralnego ogrzewania. Dzięki termomodernizacji możliwa będzie redukcja emisji dwutlenku węgla, a zużycie energii zmniejszy się połowę.

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group