„Przebudowa drogi  powiatowej nr 1191p na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego "

Informacje o projekcie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  maja 2023 r. do grudnia 2023 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  5 802 909,25 zł
DOFINANSOWANIE:  4 550 340,46 zł, tj. 80 % wydatków kwalifikowalnych
 
Projekt jest realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Pilski realizuje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda - Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego". Jego celem jest przede wszystkim wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres zadania i planowane efekty:
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej na łącznej długości 3 518 mb. w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników. W ramach projektu zaprojektowano przebudowę drogi na odcinku Ruda - Glesno znajdującej się terenie gminy miejsko-wiejskiej Wyrzysk, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego. Zaplanowane w ramach projektu prace polegają na dostosowaniu parametrów jezdni, chodników i przejść dla pieszych do obowiązujących wytycznych projektowych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyni się również nowoprojektowane oznakowanie poziome i pionowe drogi, które zwiększy czytelność układu komunikacyjnego. W wyniku przebudowy skrzyżowań, zjazdów publicznych poprzez dostosowanie promieni łuków, znacząco poprawi się widoczność dla kierujących włączających się do ruchu lub wyjeżdżających z dróg podporządkowanych.                                 
                                                                                                                                                                  
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
 
 
 
 
 
PLIKI DO POBRANIA
PLAKAT_1_Glesno PLAKAT_1_Glesno (Pobierz) ( 78.3Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter