Dotacja na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Pilski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w 2021 r.  na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile.W ramach przyznanych środków wyremontowano pracownie artystyczną, pracownię gospodarstwa domowego i zaradności życiowej oraz łazienki.       
                                                                                
Dofinansowanie wynosi: 116 921,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 116 921,00
 
Zapisz się na newsletter