DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
Wartość dofinansowania: 4 174 096,00 zł
Opis zadania: Środki zostały przeznaczone na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym  Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo – treningowych w sporcie wyczynowym.
 
 
Nazwa zadania: Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo
Wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł
Opis zadania: W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy ciąg drogi o długości 127,06 mb wraz z budową chodnika, zjazdów, zabruku na skrzyżowaniach, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
 
 
Nazwa zadania: Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł
Opis zadania: W ramach inwestycji planuje się przebudowę kompleksu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia placówki opiekuńczej.
 
 
 
Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł
Opis zadania: W ramach dofinansowania planuje się zakup samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile
 
 
 
Nazwa zadania: Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem
Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł
Opis zadania: Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem”. Powstaną sale do badań, obserwacji, sanitariaty oraz zostanie unowocześniona Poradnia Okulistyczna i utworzona sala operacyjna. Zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt med. m.in: stół  radiologiczny, diatermie z koagulacją argonową, wózki operacyjne, USG okulistyczne, laser, perymetr, urządzenia do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 
 
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter