"Zielona energia" - kampania edukacyjna podnosząca świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu pilskiego

Wartość projektu: 98 185,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 68 729,00 zł (70 % kosztów kwalifikowalnych)
 

Cel projektu:

Realizacja kampanii edukacyjnej poświęconej najważniejszym wyzwaniom ekologicznym - przejściu na energię odnawialną, ochronie powietrza, wód i powierzchni ziemi, bioróżnorodności, zapobieganiu zmianom klimatu, gospodarce o obiegu zamkniętym, życiu "zero waste".

Celem działań edukacyjnych będzie nie tylko wzrost wiedzy odbiorców, ale również promocja zachowań proekologicznych możliwych do wdrożenia w życiu codziennym (oszczędzanie wody, energii, niemarnowanie żywności, świadome postępowanie z odpadami w tym promocja "życia bez plastiku"). Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez masowe oddziaływanie ww. treści na szeroką rzeszę odbiorców (7 dni w tygodniu/24h).


Działania edukacyjne adresowane do wszystkich grup wiekowych, w tym osób niepełnosprawnych, zaplanowano w następujących formach:

- filmów edukacyjnych 2-4 min. (tematyka: zielona energia - oze; gleba; kompostowanie; ochrona powietrza i powierzchni ziemi – gospodarka odpadami; zero waste; gospodarka o obiegu zamkniętym; adaptacja do zmian klimatu; świadczenia ekosystemowe) – materiał filmowy z napisami/grafikami na ekrany LED, na strony www i do mediów społecznościowych - 12 szt.
- e-kalendarz ekologiczny–plansze na ekrany LED i na strony www - ważne święta ekologiczne w każdym miesiącu - min. 120 plansz;
- cenne przyrodniczo zakątki powiatu pilskiego – ochrona bioróżnorodności (z podpisami) – fotogaleria LED - 1 kpl. (min. 100 zdjęć);
- mapa turystyczna powiatu pilskiego; fotografie i lokalizacje eko-ścieżek edukacyjnych oraz Zielonych pracowni; oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile – plansze informacyjne (wkład własny);
- adresowane do młodzieży zajęcia pt. "Zielona energia" (na własny koszt - min. 1500 uczestników) z wykorzystaniem instalacji solarnych (ławostoły solarne przeznaczone do ładowania urządzeń mobilnych - 4 szt.) w szkołach średnich posiadających "Zielone pracownie" WFOŚiGW w Poznaniu.

Projekt zakłada osiągnięcie efektu synergii dzięki:

- komplementarnemu wykorzystaniu 2 ekranów LED (przy Starostwie Powiatowym i Młodzieżowym Domu Kultury) zlokalizowanych przy istniejących/ powstających w br. centrach i ścieżkach edukacji ekologicznej (w tym terenowej stacji ekologicznej dofinansowanej w 2020 r. przez WFOŚiGW w Poznaniu) - tworząc zaplecze wiedzy ekologicznej przy obiektach użyteczności publicznej,

- uzupełnieniu przekazu edukacyjnego istniejącej infrastruktury o ww. treści poprzez kampanię zwiększającą świadomość i promującą proekologiczne zachowania (z wykorzystaniem technik multimedialnych) oraz prezentującą wymierne korzyści z transformacji energetycznej (ładowarki solarne do urządzeń mobilnych w szkołach).

Grupa docelowa: Mieszkańcy Powiatu Pilskiego - w tym dzieci, młodzież i dorośli, osoby z niepełnosprawnościami oraz uczniowie szkół: Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Zespole Szkół w Łobżenicy i I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 15 grudnia 2021 r.

 
REALIZACJA PROJEKTU

 
W dniu 20 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.


 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter