"Moja przyszłość w moich rękach"

O projekcieNR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0022/21
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 2022-02-15 do 2023-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  497 382,95
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 446 922,95
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 140 uczniów (71K) oraz 4 nauczycieli (3K) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile (ZSE), którzy zgodnie z KC zamieszkują w Powiecie Pilskim (wlkp) oraz doposażenie 2 pracowni w okresie od II.2022 do VI.2023 r.

Projekt polega na:

  • diagnozie potrzeb Uczniów i Nauczycieli a następnie doborze form wsparcia,
  • udział Uczniów w kursach, warsztatach, stażach zawodowych rozwijających kompetencje poszukiwane przez lokalnych pracodawców,
  • wsparciu Nauczycieli w nabyciu kompetencji niezbędne do nauczania zawodowego,
  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnieniu warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 
Planowane efekty projektu:
  • rozszerzenie u 140 Uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 10 Uczniów i Uczennic,
  • podniesienie kwalifikacji przez 4 Nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • doposażenie pracowni dla zawodu technik fotografii i multimediów,
  • doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk.
 
  
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

W ramach zadania planowane jest doposażenie:
1. Pracowni fotografii i multimediów między innymi w:
- aparaty fotograficzne
- lampy LED
- drukarkę Wi-Fi
- zestawy filtrów
- laptop
- obiektywy
- telewizor
- zestaw studyjny
 
2 Pracowni informatycznej w:
- 16 komputerów All-In-One.
 
ZADANIE 2. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE.:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-02-15 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Uczelnie Wyższe wybrane do realizacji wsparcia
 
Zaplanowano następujące kierunki studiów:
1.  Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna
2.  Grafika reklamowa
3.  Muzyka i media
4.  Dźwięk i audiosfera
 
ZADANIE 3. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-06-01- 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Uczniowie/uczennice wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów/uczennic na podjęcie pracy .
 
 ZADANIE 4. KURSY CYFROWEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ DLA UCZNIÓW/UCZENNIC
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2022-10-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

RAMOWY PROGRAM:
- zmiana rozmiaru obrazu i wykonywanie retuszu
- kadrowanie i zmiana wielkości
- efekty specjale
- techniki wykorzystania narzędzi programowych,
- ustawianie parametrów narzędzi.
 
ZADANIE 5. KURSY1 KV DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2022-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 
RAMOWY PROGRAM:
- zasady użytkowania energii elektrycznej,
- przepisy i zasady eksploatacji oraz prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV
- instrukcje postepowania w razie awarii, zasady BHP
- zasady dysponowania mocą obsługa konserwacja i remont instalacji G1
  
ZADANIA 6. PRAKTYCZNY KURS FOTOGRAFII DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2022-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 
RAMOWY PROGRAM:
- wprowadzenie czas, czułość , przesłona
- kompozycja
- fotografia nocna
- portret
-wywołanie pliku RAW
- obróbka cyfrowa
- domowe studio
 
ZADANIE 7. KURS FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ I KOMERCYJNAEJ DLA UCZNIÓW/UCZENNIC
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-10-01 - 2023-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
RAMOWY PROGRAM:
- przygotowanie doskonałego zdjęcia
-przygotowanie produktu
- usuwanie niedoskonałości
- wyposażenie studia
- wykorzystanie Photoshopa i Lightrooma do postprodukcji
 
ZADANIE 8. WARSZTATY FOTOGRAFII PLENEROWEJ I STUDYJNEJ UCZNIÓW/UCZENNIC
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-10-01 - 2023-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 
RAMOWY PROGRAM:
- ustawienia prawidłowej ekspozycji
- podstaw fotografii przyrodniczej i makro
- znaczeniem pór roku, pory dnia, warunków aury
- głębią ostrości
- ujęcia statyczne i dynamiczne
- bogactwo flory i fauny
 
 ZADANIE 9. KUSR FOTOGRAFIA I CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU  UCZNIÓW/UCZENNIC
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-11-01 - 2023-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
RAMOWY PROGRAM:
- Zapoznanie ze środowiskiem i interfejsem graficznym aplikacji Adobe Photoshop
- techniki wykorzystania narzędzi programowych
- ustawianie parametrów narzędzi
- korekcje kolorystyczne
- techniki retuszu i fotomontażu
 
ZADANIE 10. WARSZTATY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW
DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-12-01 - 2023-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
RAMOWY PROGRAM:
- przygotowanie do planowania i organizacji planu zdjęciowego
- wykonanie zdjęć z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
- dokonuje obróbki obrazu w programach komputerowych
- publikuje i archiwizuje obrazy
- przygotowuje projekty multimedialne
 
 ZADANIE 11. KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

RAMOWY PROGRAM:
- programem CorelDRAW i Photoshop
- grafika wektorowa,
- grafika bitowa (rastrowa)
- praca z tekstem,
- kolory, modele barw
- praca z grafiką i mapą bitową w CorelDRAW,
- łączenie grafiki bitowej i wektorowej w CorelDRAW
 
 ZADANIE 12. KURS ARDUINO DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-10-01- 2023-02-28
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

RAMOWY PROGRAM:
- programowania płytek Arduino,
- algorytmiki,
- języka C++,
- Scratch
 
ZADANIE 13. KURS AutoCad DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-10-01- 2023-05-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

RAMOWY PROGRAM:
- tworzeniem podstawowych elementów rysunku
- rysowaniem pozostałych elementów
- kopiowaniem elementów
- modyfikacją rysunku
- fazowaniem i zaokrąglaniem
- tworzeniem warstw
- wymiarowanie
- tworzeniem tekstów
 
ZADANIE 14. KURS INVENTOR DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-11-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

RAMOWY PROGRAM:
- linie konstrukcyjne
- wyciągnięcie
- obroty
- zaokrąglanie krawędzi modelu
- wykonywanie
- szyk
- tworzenie
- tworzenie prezentacji
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter