Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile

Tytuł projektu: Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile


 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
 
Realizatorzy projektu:
Wnioskodawca CENTERMED POZNAŃ SP. Z O.O.
Partnerzy POWIAT PILSKI, FUNDACJA CISZUM
 
Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Pilskiego, zgodnego z modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonego w Dzielnicy Warszawa Bielany, Rozporządzeniem MZ z 19/06/2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285, z późn. zm.), w szczególności zał. nr 8 oraz Rozporządzeniem RM z 8/02/2017r. w sprawie NPOZP na lata 2017-22 r.
 

Wskaźniki kluczowe
550 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
 
Wskaźniki specyficzne
2160 zrealizowanych godzin wsparcia profilaktyczno-edukacyjnego w projekcie
 
Planowanie rezultaty realizacji projektu
34 utworzone w programie miejsca świadczenia usług zdrowotnych istniejące po zakończeniu projektu
 
Termin realizacji projektu: 1.12.2021 – 30.06.2023
 
Całkowita wartość projektu 7 187 154,49 PLN
Kwota dofinansowania 6 825 070,81 PLN 
Harmonogram realizowanych form wsparcia
w projekcie 
"Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile"


Obszar

Rodzaj 

wsparcia

Data wsparcia

Godziny wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Partner udzielający wsparcia

Przyjmowanie zgłoszeń
Centrum Koordynacji

Infolinia

1.04.2022-30.06.2023

od poniedziałku do piątku

8:00-18:00

linia telefoniczna

dostępna z każdego miejsca
w kraju pod numerem

67 35 405 30 lub 511 730 113
kontakt@sczpdim.pl

CenterMed Sp. z o.o.

 

Fundacja Ciszum

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 

(anonimowy, bezpłatny)

11.04.2022-30.06.2023

od poniedziałku do piątku

18:00-22:00

 

linia telefoniczna

dostępna z każdego miejsca
w kraju pod bezpłatnym numerem 800 806 010

 

Zespół pierwszego kontaktu

Zespół koordynacji międzyinstytucjonalnej

1.04.2022-30.06.2023

od poniedziałku do piątku

8:00-18:00

Piła, al. Wojska Polskiego 49b

kontakt@sczpdim.pl

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

 

Udzielanie świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i środowiskowych 

 

Ambulatorium

1.04.2022-30.06.2023

od poniedziałku do piątku

8:00-18:00

Piła, al. Wojska Polskiego 49b

 

od 1.06.2022 usługi świadczone będą na
ul. Rydygiera 23

CenterMed Sp. z o.o.

 

Fundacja Ciszum

Praca środowiskowa

1.02.2022-30.06.2023

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

 

Udzielanie świadczeń leczniczych w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego (psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, neurologopeda
i in.) 

1.05.2022-30.06.2023

od poniedziałku do czwartku

8:00-20:00

 

piątek 8:00-18:00

Piła, ul. Rydygiera 23

CenterMed Sp. z o.o.

 

Fundacja Ciszum

Udzielanie świadczeń w ramach oddziału dziennego dla maks. 15 osób

16.05.2022-30.06.2023

od poniedziałku do piątku

8:00-15:00

Piła, ul. Rydygiera 23

Zespół ds. profilaktyki

Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
(i in. profesjonalistów)

1.02.2022-30.06.2023

Ustalone indywidualnie z osobami i grupami otrzymującymi wsparcie,

harmonogram dostępny na 

www.szkolaradzeniasobie.pl

- placówki szkolne

- szkolenia online

Fundacja Ciszum

 

Powiat Pilski


  
 
REALIZACJA
 

25 lutego 2022 roku Eligiusz Komarowski, starosta pilski razem z Krzysztofem Sadowskim - etatowym członkiem Zarządu Powiatu w obecności Marka Kamińskiego - członka Zarządu Powiatu podpisali umowę na wykonanie prac budowlanych z firmą Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina.

W ciągu trzech miesięcy w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile zostaną zmodernizowane i dostosowane pomieszczenia na gabinety psychologów, terapeutów, psychiatrów i pacjentów. To właśnie w tym miejscu powstanie główny punkt tej nowej i jakże potrzebnej placówki.

Wykonawca wyremontuje także pomieszczenia w budynku przy alei Wojska Polskiego 49b, gdzie urządzimy punkt pierwszego kontaktu z psychologami i terapeutami. W ramach tworzonego Centrum zapewnimy młodym ludziom terapie, telefon zaufania, pobyty na tzw. dziennym oddziale psychiatrii, wsparcie terapeutyczne czy mobilny zespół psychologów.

- Musimy reagować szybko, aby przeciwdziałać problemom, które niestety coraz częściej występują u najmłodszych mieszkańców powiatu i budzą niepokój ich rodziców – mówi starosta Eligiusz Komarowski.
 

***

TELEFON ZAUFANIA 

W ramach Centrum Koordynacji przy Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile działa Telefon Zaufania, który udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy. Działa 5 dni w tygodniu PN-PT w godzinach 18:00-22:00.

Dzwoniącym jest oferowane wsparcie emocjonalne i fachowe poradnictwo. Dzieci i młodzież mogą porozmawiać z konsultantami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkami.

Masz kłopot? Zadzwoń.
***


Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pile kieruje pomoc do dzieci i młodzieży mieszkającej, uczącej się, pracującej lub przebywającej na terenie powiatu pilskiego.
 

Jeśli masz mniej niż 18 lat lub jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Centrum Koordynacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. 
 
  • Możesz:
  • zadzwonić pod numer Infolinii 67 354 05 30 lub 511 730 113
 
  • przyjść do nas bez skierowania i wcześniejszej rejestracji - al. Wojska Polskiego 49b (budynek zespołu poradni specjalistycznych)
 

 
Anonimowy bezpłatny Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
działa od poniedziałku do piątku od 18.00-22.00 (4 h dziennie)
oferuje dzieciom i młodzieży wsparcie emocjonalne i poradnictwo
pod numerem 800 806 010
www.sczpdim.plLink do materiału TV Asta dotyczącego placówki: https://www.youtube.com/watch?v=k0zQJTqFuDU
 
***

 
Działania profilaktyczne: Dni Zdrowia Psychicznego w Twojej Szkole

 20.05.2022 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
23.05.2022 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
25.05.2022 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
26.05.2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
27.05.2022 Zespół Szkół Budowlanych w Pile
 
Prowadzący: trener koordynator profilaktyki Paulina Krawczyk/Tomasz Szulda Trener warsztatów (pedagog) - Aneta Przybylska oraz gość specjalny Ekspert Przez Doświadczenie
 
Odbiorcy: uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele
 
W ramach Dni Zdrowia Psychicznego uczniowie będą mogli wziąć udział w:
-  interaktywnych grach psychologicznych,
- "Żywej bibliotece" z udziałem Ekspertów Przez Doświadczenie,
- konkursie plastycznym o zdrowiu psychicznym (szczegółowe informacje i regulamin znajdują się u pedagoga szkolnego w każdej ze szkół),
a także dowiedzieć się z jakich działań i wsparcia można skorzystać w ramach Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile.
 
***
Profilaktyka i edukacja
 
Fundacja Ciszum przy PŚCZP dla Dzieci i Młodzieży w Pile uczy jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Kierujemy swoje działania do młodych mieszkańców Powiatu Pilskiego, a także ich rodzin. W trakcie naszych zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do lepszego radzenia sobie we współczesnym świecie. Nasze treningi i warsztaty pomagają rozwijać umiejętności społeczne, lepiej komunikować się z otoczeniem oraz radzić sobie z emocjami.

Współpracujemy z profesjonalistami, psychologami i pedagogami, którzy rozumieją problemy współczesnej młodzieży oraz dzieci i wiedzą jak wspierać ich rozwój i zdobywanie niezbędnych umiejętności.
 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY m.in.:
- Program radzenia sobie, czyli trening umiejętności społecznych dla różnych grup wiekowych
- Klub socjoterapeutyczny dla młodzieży w wieku 13-16 lat
- Życie po diagnozie 16+
- Programy wakacyjne - trzydniowe cykle zajęć dla dzieci oraz klub socjoterapeutyczny dla młodzieży

DLA RODZICÓW:
- Wychować i nie zwariować – trening umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków
- Być rodzicem, o którym marzy każde dziecko - trening umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci szkolnych
- Życie po diagnozie dla bliskich – program radzenia sobie dla rodziców dzieci i młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych

DLA PROFESJONALISTÓW m.in.:
- Zrozumieć życie po diagnozie – trening dla profesjonalistów 
- Gdy uczeń nie słucha – trening o pracy z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi
- „Już mi się nie chce” – trening o wypaleniu zawodowym
 
Pełną ofertę zajęć oraz ZAPISY znajdziesz na stronie: https://www.szkolaradzeniasobie.com/powiat-pilskiCzęść zajęć współprowadzą Eksperci przez doświadczenie , którzy poradzili sobie z problemami natury psychicznej oraz ich bliscy. Ich historie i przeżycia umożliwiły nam stworzenie programów, które wspierają mierzenie się doświadczeniem kryzysu psychicznego z perspektywy osoby chorującej, rodziny i profesjonalistów. Zachęcamy do udziału w różnych wariantach programu „Życie po diagnozie”.

Jeśli chcesz wspierać naszą działalność i zostać Ekspertem Przez Doświadczenie skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres: aleksandra.skrzypek@ciszum.pl
Więcej o Ekspertach Przez Doświadczenie przeczytasz tutaj: https://www.szkolaradzeniasobie.com/eksperci-przez-doswiadzenie

 

******


***


PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter