Strzelnica w powiecie pilskim 2021

Strzelnica w powiecie pilskim 2021

O projekcie:

Nr projektu: nr 2/2021/ BdsPZŻR
Okres realizacji projektu:  do dnia 31 grudnia 2021 r.
Całkowita wartość projektu:  199 981,00 złotych
Wkład Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej): 147 981,00 złotych
Projekt realizowany w ramach:
Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Cel projektu:
Cele projektu: rozwój sportu strzeleckiego w powiecie, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich uczniów szkół prowadzonych działalność dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie obronności państwa i uatrakcyjnienie zajęć praktycznych, kształtowanie dobrych nawyków strzelectwa wśród uczniów i członków organizacji pro obronnych, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Priorytetami w konkursie są:
  1. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej.
  2. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic w powiatach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych.
  3. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, szczególnie uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzonych przez piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziały przygotowania wojskowego.
Planowany zakres projektu z uzasadnieniem:
 
Planuje się utworzenie wirtualnej strzelnicy w pomieszczeniach znajdujących się  w  budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile.
W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia wielkości  ok. 70 m2 (łącznie na potrzeby strzelnicy przeznaczona zostanie powierzchnia ok.85 m2), prace przygotowawcze oraz zakupione zostanie wyposażenie, w tym zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych.
W związku z kształceniem uczniów w Zespole Szkół Technicznych w oddziałach przygotowania wojskowego, uczniów Szkoły przy Teatralnej uczących się w tzw. klasach mundurowych (klasy policyjne i klasy wojskowe) oraz uczestnictwem ZST w „Programie CYBER.MIL z klasą” polegającym na utworzeniu klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” ( program Ministra Obrony Narodowej) oraz braku strzelnicy w Powiecie Pilskim zasadne jest utworzenie strzelnicy wirtualnej. 

 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter