Kampania profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego „Uzależnieni od zdrowia”


 
O projekcie:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 1 do 31 grudnia 2020 roku
KOSZT CAŁKOWITY: 81 886,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 77 791,00 zł
ŚRODKI WŁASNE: 4095,00 zł

Nazwa celu szczegółowego: zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 
Projekt pod nazwą Kampania profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego „Uzależnieni od zdrowia” jest przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym adresowanym do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu pilskiego skoncentrowanym na uświadomieniu zagrożeń związanych z uzależnieniami.
 
W jego ramach zaplanowano:
- przeprowadzenie kampanii medialnej w postaci nagrania i emisji 5 spotów tematycznych dot. zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia (z udziałem specjalistów: psychologa, lekarza, reprezentanta instytucji dbającej o zdrowie publiczne, policjanta, profilaktyka uzależnień - dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych w nich treści),
- wykonanie banerów informacyjno-edukacyjnych z przesłaniem profilaktycznym (4 motywy; ekspozycja na terenie placówek podległych Powiatowi Pilskiemu - 12 szkół na terenie powiatu, 2 szpitale, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych), wydruk plakatów oraz ulotek,
- realizację dyżurów telefonicznych psychologów z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile adresowanych do młodzieży oraz dyżurów adresowanych do osób dorosłych (12 godzin dyżurów dla dzieci i młodzieży, 12 godzin dyżurów dla osób dorosłych borykających się z uzależnieniami oraz osób konsultujących problemy swoich podopiecznych),
- napisanie dwóch scenariuszy spektaklu profilaktycznego dla teatrów amatorskich i szkolnych (adresowanego do młodzieży oraz osób dorosłych),
- przeprowadzenie konkursu z nagrodami adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych z powiatu pilskiego na prezentację multimedialną prezentującą negatywne następstwa używania środków psychoaktywnych oraz przekonującą rówieśników do unikania zachowań szkodliwych dla zdrowia (promocja prozdrowotnego stylu życia opartego na pasjach); prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej Powiatu Pilskiego oraz na powiatowym portalu zdrowia.
 
  
Działania objęte projektem zaplanowano w bezpiecznej formie kontaktu zdalnego (kampania informacyjno-edukacyjna oparta na przekazie pośrednim, dyżury telefoniczne, konkurs do realizacji w formie zdalnej, scenariusze sztuki profilaktycznej do wykorzystania w późniejszym okresie przez teatry szkolne i amatorskie).
 
Duża część działań, ze względu na ich emisję w mediach oraz w Internecie, wykroczy poza obszar powiatu pilskiego obejmując swoim zasięgiem dużą część województwa wielkopolskiego. 
 
 Umowę o realizację zadania publicznego podpisano dnia 30 listopada 2020 roku.


REALIZACJA PROJEKTU
Zarząd Powiatu w Pile, 2 grudnia 2020r., ogłosił konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego na prezentację multimedialną, prezentującą negatywne następstwa używania środków psychoaktywnych oraz przekonującą rówieśników do unikania zachowań szkodliwych dla zdrowia.

Konkurs odbędzie się w ramach nowej kampanii profilaktycznej na terenie powiatu pilskiego pn. "Uzależnieni od zdrowia”, na którą Powiat Pilski pozyskał 77 791 zł z programu  pn. ,,Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pilskiego, na których czekają atrakcyjne nagrody: rower turystyczny, smartwatch i hulajnoga wyczynowa.

Konkurs ma charakter indywidualny, prace zbiorowe nie będą oceniane. Jury konkursu liczy na oryginalność artystyczną zaprezentowanego tematu, kreatywność i zawartość merytoryczną prezentacji, tak aby skłaniała odbiorcę do refleksji nad problematyką uzależnień.

- To ważne abyśmy  jako mieszkańcy powiatu pilskiego angażowali się w akcje promujące zdrowy styl życia, pokazując młodzieży alternatywę dla niszczącego świata uzależnień. Powiat Pilski odbudowuje i rewitalizuje przestrzeń publiczną czyniąc ją bardziej dostępną i atrakcyjną dla mieszkańców tak, aby chętniej spędzali wolny czas aktywnie na zewnątrz - mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.
  
Prace należy nadsyłać do 23 grudnia 2020 r. wraz z kartą zgłoszenia na adres e-mail: wso@powiat.pila.pl wpisując w temacie maila ,,KONKURS Uzależnieni od zdrowia”

Regulamin konkursu TUTAJ

Karta zgłoszenia TUTAJ

Szczegóły tel. 67 210 93 90

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2020r.PLIKI DO POBRANIA
O projekcie O projekcie (Pobierz) ( 71.1Kb,  docx)
Zapisz się na newsletter