„Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego”

 
Wartość projektu: 144 783,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 86 869,80 zł
(60 % kosztów kwalifikowalnych)
 

Cel projektu:
utworzenie terenowej, całodobowej stacji edukacji ekologicznej przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile poprzez: rozbudowę istniejącej ścieżki edukacyjnej
o kolejne instalacje z treściami ekologicznymi (w tym gabloty solarne z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii) oraz wiatę wyposażoną w stół i ławki - co umożliwi prowadzenie zajęć terenowych również  w przypadku niepogody.

Cały teren pełniący funkcję edukacyjną stanie się skwerem z nasadzeniami  wieloletnimi, zwiększając bioróżnorodność w obszarze miejskim. Dostosowanie elementów architektury uczyni go dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie służyć będzie nie tylko dzieciom i młodzieży, które będą tu odbywały lekcje terenowe pod opieką nauczyciela z Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, ale będzie też otwarte na grupy obecnie dyskryminowane w obszarze miejskim (niepełnosprawnych, seniorów i matki z małymi dziećmi) oferując nowoczesną formę edukacji połączoną z wypoczynkiem.


Budowa stacji terenowej rozszerzy ofertę utworzonego w ubiegłym roku Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, które jest bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt placówką prowadzącą zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, głównie dla uczniów szkół średnich i podstawowych.

 
Efekt ekologiczny:


- zwiększenie wiedzy ekologicznej mieszkańców powiatu pilskiego poprzez całodobowy dostęp do treści edukacyjnych,
- zwiększenie wiedzy m.in. na temat odnawialnych źródeł energii w grupie dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć plenerowych z instruktorem - pracownikiem Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile,
- wzrost dostępności do treści edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, matek z dziećmi oraz seniorów,
- zagospodarowanie terenu zieleni w sposób korzystnie wpływający na bioróżnorodność terenów miejskich.
 
Efekt rzeczowy:


- ścieżka ekologiczna - 5 gablot solarnych z tablicami edukacyjnymi,
- edukacyjna architektura terenowa: wiata, edukacyjne ławki terenowe, pulpity edukacyjne, zegar fenologiczny, edukacyjna gra terenowa,
- zagospodarowany obszar zieleni - rośliny wieloletnie, w tym kwitnące.

 

REALIZACJA PROJEKTU

 
Podpisanie umowyPrzy Starostwie Powiatowym w Pile powstanie kolejna bogato wyposażona ścieżka edukacyjna, która będzie również nowym miejscem rekreacji dla mieszkańców powiatu pilskiego. Świetnie wpisze się w projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół Starostwa oraz jego termomodernizacji wraz z oświetleniem budynku. Wartość inwestycji to prawie 145 tys. zł, w tym ok. 87  tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 
W poniedziałek 12 października starosta Eligiusz Komarowski wraz z Arkadiuszem Kubichem, wicestarostą pilskim podpisali umowę na jego realizację i dofinansowanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Poznaniu, reprezentowanymi przez Jolantę Ratajczak, Prezes Zarządu i Aleksandrę Durkowską.
Przy podpisaniu umowy obecna była Marta Kubiak, Poseł na Sejm RP, która od lat wspiera Powiat w wielu inicjatywach służących społeczeństwu.- Kontynuujemy nasze działania mające na celu edukację ekologiczną mieszkańców oraz zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych wokół Starostwa Powiatowego w Pile, co przyczyni się do poprawy estetyki centrum Piły – stolicy powiatu pilskiego, a mieszkańcy będą tu mogli miło spędzić czas. Z budową  ścieżki ruszamy natychmiast. Niebawem będzie gotowa - zapewnia starosta Eligiusz Komarowski.

W listopadzie i w pierwszych dniach grudnia przed budynkiem Starostwa Powiatowego trwały intensywne prace przy realizacji tego przedsięwzięcia:

1) montaż elementów edukacyjnej architektury terenowej:

 


2) montaż gablot solarnych:


3) nasadzenia:- Nowa ścieżka doskonale wpisuje się w plan zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych wokół Starostwa Powiatowego w Pile, w którym jednocześnie trwają prace związane z termomodernizacją budynku. Po zakończeniu remontu będzie to naprawdę piękne miejsce - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Ścieżka ekologiczna jest wyposażona w 5 gablot solarnych, w edukacyjną architekturę: wiatę, ławki, pulpity edukacyjne, zegar fenologiczny (obrazujący tajemnice zjawisk zachodzących w przyrodzie na przestrzeni pór roku) oraz edukacyjną grę terenową. 

Z nowej ścieżki w otoczeniu zieleni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy: uczniowie, seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, w tym uczestnicy lekcji z Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. Ścieżka jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 
Przedsięwzięcie pn. „Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańcó powiatu pilskiego”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl
Zapisz się na newsletter