Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w WielkopolsceO projekcie


Numer umowy: 132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu: 2 465 091,01 złotych


Projekt realizowany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Biuro projektu:
1. Biuro Projektu w Starostwie Powiatowym w Pile
aleja Niepodległości 33/35,
64-920 Piła
tel. 67 21 09 315
email: ue@powiat.pila.pl


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19 poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt, środki ochrony osobistej i testy oraz wsparcie pracowników pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia i życia poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń. 
 
W ramach wsparcia zaplanowano:
 
1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS wykonującego pracę w warunkach narażenia na COVID -19 (z wyłączeniem kadry medycznej) – dla 295 osób w okresie projektu (przez 4 m-ce),
 
2) doposażenie izolatek organizowanych w DPS dla mieszkańców z objawami infekcji  (w łóżka rehabilitacyjne, meble, systemy łączności, sprzęt do dezynfekcji i pościel jednorazową) – izolatki w 4 Domach Pomocy Społecznej,
 
3) zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność Covid-19 i weryfikacją epidemiczną dla wszystkich pracowników DPS co miesiąc w okresie wrzesień-październik-listopad, gdy spodziewana jest druga fala zachorowań – 903 testów dla 301 pracowników (z kadrą medyczną),
 
4) zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS – dla 301 osób  (w tym m.in. rękawiczek jednorazowych, maseczek, przyłbic, kombinezonów, fartuchów, gogli, płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni oraz ochraniaczy na obuwie),
 
5) zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii oraz umożliwiającego wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób w DPSdla wszystkich Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim – w tym: bram pomiarowych temperatury ciała, łóżek do izolatek, urządzeń likwidujących patogeny znajdujące się w powietrzu oraz zwiększających poziom dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu, koncentratorów tlenu, ozonatorów, wózków zabiegowych, ciśnieniomierzy i termometrów bezdotykowych, defibrylatorów, ssaków i mat dezynfekcyjnych.
 
Wysokość kwot przyznanych poszczególnym Domom Pomocy Społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie                  432 514,47 złotych 
2. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie                     444 570,00 złotych
3. Dom Pomocy Społecznej w Pile                              434 634,63 złotych
4. Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie               468 557,34 złotych
5. Dom Pomocy Społecznej w Dębnie                        684 814,57 złotych

 Forma wsparcia: dotacja.

 
REALIZACJA PROJEKTU

   

KONFERENCJA PRASOWA w dniu 14 września 2020r.

Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii COVID – 19. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych.

Powiat Pilski zdobył na to zadanie 100-procentowy grant w wysokości 2 379 160 zł.

Część środków zostanie przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu.

- Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS-ów będzie swego rodzaju rekompensatą za narażanie swojego zdrowia podczas wykonywania pracy w okresie pandemii. Są to znaczące środki bowiem jest to kwota ponad 1,2 mln dla 295 pracowników na okres trzech miesięcy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.- Jak wiadomo wynagrodzenia w tych placówkach nie należą do najwyższych, a praca w nich jest odpowiedzialna i ciężka, dlatego też wypłata dodatków w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” stanowić będzie konkretne i wymierne wsparcie - dodaje Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.

W ramach projektu zakupione zostaną także testy na wykrywanie koronawirusa, maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: łóżka rehabilitacyjne do izolatek, bramy pomiarowe do temperatury ciała, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, defibrylatory i maty dezynfekcyjne. 

- Działania te mają zminimalizować skutki epidemii jesienią, kiedy spodziewana jest druga fala zakażeń. Pracownicy i kadra medyczna DPS-ów będą weryfikowani pod kątem zakażenia co miesiąc, w okresie od września do listopada włącznie. Dla nich zakupiono ponad 900 testów. Chodzi o to, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia mieszkańców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 

Środki zostaną rozdysponowane do wszystkich pięciu Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w powiecie pilskim, w których obecnie mieszka 415 osób.

- Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej jest trudna, a od marca była jeszcze trudniejsza. Teraz uczymy mieszkańców naszych placówek życia w reżimie sanitarnym, dlatego działania podjęte w tym projekcie usprawnią naszą pracę i umożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków - mówi Justyna Łoś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.
 
Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020.

        


Na podstawie Aneksu Nr 1 przedłużono okres realizacji projektu do 31.12.2020r., a Aneksem Nr 2 zwiększono kwotę pierwotnie przeznanego grantu o kolejne 85 931,01 zł z przeznaczeniem na dodatki dla personelu DPS-ów oraz zakup środków ochrony indywidualnej (łączna wysokość grantu: 2.465.091,01 zł).


Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii:

1) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie

2) Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
 


3) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie4) Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie


PLIKI DO POBRANIA
O projekcie O projekcie (Pobierz) ( 14.5Kb,  docx)
O projekcie O projekcie (Pobierz) ( 103.4Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter