"Gotowi do pracy" - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowcówGotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców


O projekcie
Numer projektu: RPWP.08.03.01-30-0025/19
Okres realizacji projektu: od 30 czerwca 2020 do 30 kwietnia 2022
Całkowita wartość projektu:  619 127,79 złotych
Wkład funduszy europejskich: 556 927,79 złotych
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
Biuro projektu:
1. Biuro Projektu w Starostwie Powiatowym w Pile
aleja Niepodległości 33/35,
64-920 Piła
tel. 67 21 09 315
email: ue@powiat.pila.pl
oraz
2. Biuro projektu w siedzibie realizatora Projektu:
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
ul. Ceglana 2,
64-920 Piła
tel. 67 351 20 78
email: sekretariat@pcepila.pl
 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, realizującego zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, poprzez doposażenie 4 pracowni edukacyjno - zawodowych placówki, podniesienie kompetencji lub/i kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli i nauczycielek  kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują w Powiecie Pilskim w wielkopolsce w okresie od 30 czerwca 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Projekt polega na:

  • wsparciu 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji lub też przekwalifikowaniu się poprzez studia podyplomowe
  • wsparciu 7 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy nadające im nowe lub rozszerzone kwalifikacje zawodowe
  • doposażeniu 4 pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu:

  • przekształcenie Powiatowego Centrum Edukacji w wysokiej jakości wyspecjalizowany ośrodek kształcenia i szkolenia młodzieży
  • podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
 
Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:
zadanie 1
Doposażenie pracowni spawalnictwa w celu stworzenia w placówce warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy:
 
okres realizacji zadania – 2020-06-30 - 2021-01-31
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni spawalnictwa między innymi w:
- Automat spawalniczy MAG / MIG 6 sztuk
- Automat spawalniczy TIG 6 sztuk
- Fartuch spawalniczy 15 sztuk
- Tarcza spawalnicza 15 sztuk
- Przyłbica spawalnicza 15 sztuk
- Rękawice spawalnicze 15 sztuk oraz wiele innych
 
 
zadanie 2
Doposażenie pracowni cnc w celu stworzenia w placówce warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy:
okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2021
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
W ramach zadania planowane jest:
1. doposażenie pracowni CNC między innymi w:
-  średnicówka dwupunktowa czujnikowa (18 - 160) 3 sztuk
-  mikrometr do gwintów 0-25 3 sztuk
-  mikrometr do gwintów 25-50 2 sztuk
-  mikrometr zewnętrzny 100-125 2 sztuk
-  szczelinomierz 3 sztuk
-  grzebień do gwintów calowych i metrycznych 2 sztuk
-  średnicówka trzypunktowa analogowa (20-50) 1 komplet
-  średnicówki trzypunktowe cyfrowe (25-37, 30-40, 40-50) 1 zestaw
 
 
zadanie 3
Doposażenie pracowni samochodowej w celu stworzenia w placówce warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy:

okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku  do 31 stycznia 2021 roku
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni samochodowej między innymi w:
- multimetr samochodowy 3 sztuki
- tester samochodowy sonda lambda 6 sztuk
- tester do kontroli szczelności zaworów głowicy 3 sztuki
- tester do pomiaru klimatyzacji 3 sztuki
- urządzenie do mycia części i podzespołów 2 sztuki
- detektor gazu 3 sztuki
- wyciąg mechaniczny spalin 4 sztuki
- lampa warsztatowa LED 15 sztuk
- tester akumulatora 3 sztuki
 
W efekcie powyższych zadań powstaną nowocześnie wyposażone pracownie.
Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.
Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.
Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.
 
 
zadanie 4
Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Pile:
 
okres realizacji zadania – od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku
miejsce realizacji zadania – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
W ramach zadania zaplanowano studia podyplomowe dla nauczycieli na następujących kierunkach:
 
1. Informatyka dla 1 nauczyciela
2. Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych dla 1 nauczyciela
3. Mechatronika w kształceniu zawodowym dla 1 nauczyciela
4. Technika i mechatronika pojazdów samochodowych dla 1 nauczyciela
 
 
zadanie 5
Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w zakresie uprawnień spawalniczych:
 
okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 31 marca 2021 roku
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
1. Uprawnienia spawalnicze metody TIG dla 1 nauczyciela
2. Uprawnienia spawalnicze metody MAG dla 1 nauczyciela
 
zadanie 6
Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w zakresie programowania:
 
okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 31 marca 2021 roku
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
 
1. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie dla 1 nauczyciela
2. Programowanie robotów przemysłowych KUKA dla 2 nauczycieli
 
zadania 7
Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli  kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w zakresie mechaniki i elektromechaniki:
 
okres realizacji zadania – od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
1. Układy klimatyzacji samochodowych dla 2 nauczycieli
2. Podstawy elektromechaniki w aspekcie motoryzacyjnym dla 2 nauczycieli
 
 
zadanie 8
Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w zakresie języków obcych zawodowych technicznych:
 
okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Zaplanowano następujące szkolenie dla nauczycieli:
 
Kurs języka angielskiego zawodowego - specjalistycznego technicznego dla 6 nauczycieli
 
zadanie 9
Doposażenie pracowni komputerowego wspomagania projektowania w celu stworzenia w placówce warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy:
 
okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
miejsce realizacji zadania – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni komputerowego wspomagania projektowania w:
- Zestaw komputerowy (monitor, jednostka stacjonarna, oprogramowanie, klawiatura, myszka) 15 sztuk
- Laptop 1 sztuka
- Projektor multimedialny 1 sztuka
- Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka
- Materiały eksploatacyjne (toner) 3 sztuki
 
zadanie 10
Spotkanie robocze z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami pod tytułem krajowe ramy kwalifikacji zawodowych w kontekście kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami regionalnego rynku pracy:
 
okres realizacji zadania – od 1 października 2020 roku do 31 października 2021 roku
miejsce realizacji zadania – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
Spotkanie ma na celu odpowiedzieć na pytanie jak poprawić jakość edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pilskim przy współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
Głównymi obszarami poruszanymi w trakcie konferencji będą:
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z otoczeniem
- podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia dzięki współpracy z otoczeniem
- rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym
- omówienie potrzeb lokalnych pracodawców pod kątem poszukiwanych kwalifikacji i kompetencji.

 

Realizacja projektu


REKRUTACJA DO PROJEKTU

 W dniu 22 września 2020 r. rusza rekrutacja do projektu „Gotowi do pracy- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców”.  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi poniżej (Pliki do pobrania).

PLIKI DO POBRANIA