"Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

O projekcie:
Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0047/19
Okres realizacji projektu: od 30 czerwca 2020 do 30 maja 2022 roku
Całkowita wartość projektu: 374 234,60 złotych
Wkład funduszy europejskich: 335 664,60 złotych

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Biuro projektu:

1. Biuro Projektu w Starostwie Powiatowym w Pile
aleja Niepodległości 33/35,
64-920 Piła
tel. 67 21 09 315
email: ue@powiat.pila.pl

oraz

2. Biuro projektu w siedzibie realizatora Projektu, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej,
ul. Śniadeckich 27 AB,
64-920 Piła
tel. 67 210 68 81
email: 
sekretariat@soswpila.pl

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 36 uczniów (8 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym w tym niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli (7 kobiet), którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują w Powiecie Pilskim oraz doposażenie 5 pracowni w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pile w okresie od 30 czerwca 2020 roku do 30 maja 2022 roku.

Projekt polega na:
• zorganizowaniu warsztatów przysposabiających do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• zorganizowanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe uczniów,
• zorganizowaniu praktyk zawodowych u pracodawców, • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,
• rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów,
• doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Planowane efekty projektu:
• podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
• podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym niepełnosprawnych,
• doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Doposażenie pracowni prac stolarskich odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
Okres realizacji zadania: od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:
- stół stolarski
- szczypce płaskie 6 sztuk
- szczypce-kombinerki 6 sztuk
- szlifierka 3 sztuki
- ścisk stolarski 6 sztuk
- tarniki do drewna 6 sztuk
- wiertarko-wkrętarka 6 sztuk
- wyrzynarka 3 sztuki.

W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia.
Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.
Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.
Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

Zadanie 2.

Doposażenie pracowni prac krawieckich oraz prac biurowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni krawieckiej w:
- maszyna overlock 2 sztuki.
- kredki do tkanin 30 sztuk.
- nożyczki krawieckie 12 sztuk.
- tkaniny mb 150 sztuk.

2. Doposażenie pracowni prac biurowych między innymi w:
- kserokopiarka 1 sztuka.
- laminarki 6 sztuk.
- kosze do segregacji śmieci 12 sztuk.
- miotły 6 sztuk.
- odkurzacz 6 sztuk.

Zadanie 3.

Doposażenie pracowni prac artystyczno – rękodzielniczej odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:
- stojak do biżuterii 1 sztuka.
- miękkie pędzle 5 sztuk.
- formy gipsowe różne kształty 1 zestaw
- angoby płynne różne kolory 1 zestaw
- szkliwa różne rodzaje i kolory 1 zestaw
- struna do cięcia pod kątem 30, 45, 60 stopni 5 sztuk.
- zestaw szpatułko-oczek 5 sztuk.
- drewniany wałek dla ceramików 3 sztuki.
W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.
Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.
Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

Zadanie 4.

Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz stanowisk prac gospodarczo – porządkowych. 

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz gospodarstwa domowego między innymi w:
- pralka 5 sztuk.
- zmywarka 5 sztuk.
- deska do prasowania 6 sztuk.
- żelazko 6 sztuk.
- blender 6 sztuk.
- mikser z misą 6 sztuk.
- ekspres ciśnieniowy 2 sztuki.
- gofrownica 6 sztuk.
- opiekacz 6 sztuk.
- toster 6 sztuk.
- kuchenka elektryczna 5 sztuk.
- serwis obiadowo-kawowy 6 sztuk.

Zadanie 5.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie zawodów typu: kelner, barman, barista, obsługa sali.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Organizacja i technika pracy baristy" dla 6 nauczycieli
2. Kurs florystyki dla 3 nauczycieli
3. Kurs kelnerski dla 6 nauczycieli

Zadanie 6.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie gastronomicznym.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
1. Kurs sushi dla 3 nauczycieli
2. Kuchnia grecka dla 3 nauczycieli
3. Kuchnia włoska część I dla 3 nauczycieli
4. Kuchnia włoska cz. II dla 3 nauczycieli
5. Kuchnia hiszpańska dla 3 nauczycieli
6. Kuchnia indyjska dla 3 nauczycieli
7. Kuchnia francuska dla 3 nauczycieli
8. Kuchnia wietnamska dla 3 nauczycieli
9. Kuchnia węgierska dla 3 nauczycieli.

Zadanie 7.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie rękodzielnictwo.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Kurs technik zdobienia tkanin Batik – kurs I stopnia dla 2 nauczycieli
2. Suibkuga - japońskie malowanie tuszem dla 2 nauczycieli
3. Kurs praktyczno - teoretycznego warsztatu dotyczącego sztuki graficznej sitodruku w zastosowaniu na tkaninie dla 2 nauczycieli
4. Techniki tkackie dla 2 nauczycieli

Zadania 8.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie stolarstwo.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Wstęp do ciesielstwa dla 1 nauczyciela
2. Meblarstwo tradycyjne dla 1 nauczyciela

Zadanie 9.

Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:
1. Warsztaty gastronomiczne i porządkowe 3 grupy po 5 osób po 3 godziny miesięcznie na grupę
2. Warsztaty stolarskie 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę
3. Warsztaty artystyczno - rękodzielniczej dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę
4. Warsztaty krawieckie dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę
5. Warsztaty z technik komputerowych i biurowych dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę
6. Warsztaty z przygotowanie do pracy – kompetencje pracownicze 2 grupy po 5 osób po1 godzinie miesięcznie na grupę

Zadanie 10.

Warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:
1. Zajęcia dodatkowe gry i zabawy ruchowe – kompetencje społeczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę
2. Warsztaty z budowania wizerunku – kompetencje społeczne 1 grupa 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę
3. Warsztaty z seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –kompetencje biologiczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę
4. Trening ekonomiczny – kompetencje matematyczne dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

Zadanie 11.

Praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji zadania – 1 lipca 2020 roku do 30 sierpnia 2021 roku
Miejsce realizacji zadania – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

Uczniowie i uczennice wyrażają chęć i zapotrzebowanie na odbycie praktyk zawodowych.
Nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych:
- obowiązkowość,
- punktualność,
- umiejętność pracy w zespole.

Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów i uczennic na podjęcie pracy .

Zadanie 12.

Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Okres realizacji zadania – 30 czerwca 2020 do 30 listopada 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 należy zapewnić równy dostęp do projektu wszystkim Uczestnikom.
Jak wynika z diagnozy szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły przysposabiającej do pracy zostanie przyjęty Uczeń z niepełnosprawnością ruchową poruszający się na wózku inwalidzkim.
Kierując się koniecznością wyeliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności, w ramach projektu zaplanowano zakup schodołaza.
Umożliwi on uczniom z takimi potrzebami w pełni uczestniczyć w działaniach przewidzianych projektem.
Na chwilę obecną, szkoła nie posiada takiego urządzenia.


 
REALIZACJA PROJEKTU
 

PODPISANIE UMOWY

22 lipca przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile Eligiusz Komarowski, starosta pilski i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski w obecności dyrekcji Ośrodka podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na przekazanie środków.   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W dniu 4 września 2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie pracowni w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Składanie ofert do dnia 17 września 2020 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert dnia 17 września 2020 r. o godz. 12:30. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
https://bip.powiat.pila.pl/zamowienia_publiczne/postepowania_zgodnie_z_pzp/art507.html.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniu 15 września 2020 r. rusza rekrutacja do projektu "Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi poniżej (Pliki do pobrania).

 

REALIZACJA PROJEKTU:

SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Pile z powodzeniem realizowany jest projekt "Edukacja ku Niezależności", który rozwija umiejętności zawodowe wychowanków, ich pomysłowość i przedsiębiorczość.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Jest to niezwykle istotne, gdyż osoby te z uwagi na swoje upośledzenie i brak właściwego przygotowania do podjęcia pracy, zgodnej z ich możliwościami często nawet nie wchodzą na rynek pracy. Dzięki odpowiednio wyposażonym pracowniom poziom ich praktycznej wiedzy znacznie wzrośnie i zdecydowanie podniesie ich szanse na zatrudnienie.

Z uwagi na powyższe w ramach projektu wyposażonych zostało 5 pracowni do nauki zawodów:

 

1. pracownia prac stolarskich: bejca różne kolory 25 szt., brzeszczoty 6 szt., dłuta stolarskie 3 szt., imadło 6 szt., klej do drewna 50 szt., kołki drewniane 6 mm 12 szt., kołki drewniane 8 mm 12 szt., kołki drewniane 10 mm 12 szt., maski przeciwpyłowe 12 szt., miara zwijana 6 szt., młotek drewniany 6 szt., młotek ciesielski 6 szt., młotek ślusarski 6 szt., nauszniki 6 szt., okulary ochronne 6 szt., piła płatnica 3 szt., piła ramowa 3 szt., poziomica 3 szt., rękawice ochronne 12 szt., stół stolarski 6 szt., szczypce płaskie 6 szt., szczypce-kombinerki 6 szt., szlifierka 3 szt., ścisk stolarski 6 szt., tarniki do drewna 6 szt., wiertarko-wkrętarka 6 szt., wiertło do drewna 6 szt., wiertło łopatkowe 6 szt., wyrzynarka 3 szt., wyrzynarka włosowa, zacisk sprężynowy 6 szt., zest. pędzli 15 szt., zest. wierteł 6 szt., frez do drewna 6 szt., papier ścierny różna grubość 100 szt.,

W najbliższym czasie zostanie wybrany wykonawca na pozostałą do zakupienia część doposażenia pracowni.

2. pracownia prac krawieckich: maszyna overlock 2 szt., kredki do tkanin 30 szt., nożyczki krawieckie 12szt., tkaniny mb 150 szt.,

3. pracownia prac biurowych: kserokopiarka 1 szt., oraz laminarki 6 szt., kosze do segregacji śmieci 12 szt., miotły 6 szt., odkurzacz 6 szt. 

4. pracownia artystyczno-rękodzielnicza: stojak do bużuterii 1szt., miękkie pędzle 5 szt., formy gipsowe różne kształty – 1 zest., angoby płynne różne kolory 1 zest., szkliwa różne rodzaje i kolory 1 zest., struna do cięcia pod kątem 30,45,60 szt. 5, zestaw szpatułko-oczek szt.5, drewniany wałek dla ceramików szt. 3, narzędzia cerami. do dziur szt. 5, zestaw narzędzi do ceramiki szt. 5, praska do wyciskania szt. 5, wałek faktura szt. 3, zestaw wykrawaczy boże narodzenie szt. 2, wykrojnik śnieżynka szt. 4, zestaw stempli alfabet szt. 3, zestaw stempli cyfry szt. 2, wykrojnik choinka szt. 3, zestaw stempli kwiaty szt. 3, zestaw stempli zoo szt. 3, zestaw stempli motyle szt. 3, zestaw stempli serca szt. 2, stempel rozetka szt. 2, glina 10kg szt. 20, masa biała lejna 5l szt. 10, masa plastyczna różne kolory 1 zestaw, foremki do mas strukturalnych szt. 5, farby podszkliwne szt. 50, pastele ceramiczne 5 szt., kredka tlenkowa 5 szt., kredki podszkliwne 30 szt., farba naszkliwna szt. 50, zestaw farb do malow. porcela. 5 szt., biskwit 30 szt., szkurek bawełniany do makramy szt. 50, filc różne kolory 150 szt., nożyczki super 5 szt., nożyczki 20 szt., nożyczki dekoracyjne 10 szt., wełna zestaw kolorów 30 szt., wełna czesankowa 50 szt., mydło w kostce 10 szt., sekator 10 szt., sekator florystyczny 10 szt., nożyczki florystyczne 10 szt., sizal 30 szt., wstążka satynowa 15 szt., wstążka satynowa gładka 5 szt., folia sizal 15 szt., drut ozdobny różne grubości 1 zestaw, gąbki florystyczne różne zestaw, formy silikonowe do mydeł i świec różne kształty zest., knot do świec 30 szt., wosk różne rodzaje zestaw, parafina do odlewu świec 30 szt., baza mydlana glicerynowa zestaw, zestaw forma do mydła różne kształty 3 szt., olejek zapachowy 30 szt., barwniki do mydła niemigrujace 10 szt., barwnik do bazy glicerynowej 500 ml 30 szt. 

5. pracownia gastronomiczna oraz stanowisk prac gospodarczo - porządkowych: pralka 5 szt., zmywarka 5 szt., deska do prasowania 6 szt., żelazko 6 szt., blender 6 szt., mikser z misą 6 szt., ekspres ciśnieniowy 2 szt., gofrownica 6 szt., opiekacz 6 szt., toster 6 szt., kuchenka elektryczna 5 szt., serwis obiadowo-kawowy 6 szt., sztućce 6 zest., wkład do szuflady 6 szt., ociekacz na sztućce 6 szt., łopatka do ciasta 6 szt., praska do czosnku 6 szt., nóż do pizzy 6 szt., fontanna czekoladowa 1 szt., tortownica 6 szt., zaparzacz dzbanek 6 szt., pucharki do deserów 6 szt., foremki do ciasta 6 szt., foremki do babeczek 6 szt., miski kuchenne 6 szt., miski stalowe 6 szt., sitka 6 szt., noże kuchenne 6 szt., obieraczka do warzyw 6 szt., zestaw noży do carvingu 6 szt., deski kuchenne 6 szt., tarka metalowa 6 szt., zestaw przyborów kuchennych 6 szt., zestaw garnków stalowych 6 szt., obrus plamootporny 6 szt., podgrzewacz gastronomiczny 2 szt., patelnia 6 szt., maszyny do szycia 6 szt. 

- Młodzież już z nich korzysta, a nauka przynosi konkretne efekty, uczniowie szyją, gotują, wykonują piękne przedmioty - mówi Justyna Michaelis-Nowak, zastępca dyrektora placówki.

- Najważniejsze, że wychowankowie uczą się umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu, rozwijają pasje i sprawia im to radość – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Rozpoczęły się także warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

W grupach 5 osobowych prowadzone są następujące warsztaty :
1. kulinarne i porządkowe
2. stolarskie
3. artystyczno - rękodzielnicze
4. krawieckie
5. warsztaty z technik komputerowych i biurowych dla uczniów.

PLANUJEMY, ŻE W WYNIKU KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE OSIĄGNĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:
1. pozytywna postawa wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
2. nabycie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą w kontekście różnych kierunków zawodowych
3. wykonywanie różnych prac zgodnie z preferencjami i predyspozycjami ucznia;
4. nabycie podstawowych umiejętności i czynności pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
5. prowadzenie gospodarstwa domowego;
6. rozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
7. nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;
8. przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy.

W ramach projektu SOSW w Pile realizuje także warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Aby projekt kompleksowo wspierał uczniów/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym poza warsztatami zawodowymi, realizowane są także zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Celem zaplanowanych zajęć jest efektywne przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do dorosłości. W ramach zadania realizowane są następujące zajęcia wykraczające poz normę programową:
1. zajęcia dodatkowe gry i zabawy ruchowe,
2. warsztaty z budowania wizerunku,
3. trening ekonomiczny.

PLANUJEMY, ŻE W WYNIKU KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE OSIĄGNĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:
1. rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;
2. doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;
3. przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;
4. kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;
5. kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;
6. stymulowanie rozwoju poznawczego i zmniejszanie trudności w opanowywaniu wiedzy i umiejętności nabywane w toku uczenia się.

Kierując się koniecznością wyeliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności, w ramach projektu zakupiono schodołaz, który umożliwi uczniom z niepełnosprawnością ruchową w pełni uczestniczyć w działaniach przewidzianych projektem. Wcześniej szkoła nie posiadała takiego urządzenia.

PLIKI DO POBRANIA