„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna - Wiktorówko - etap II"

Informacje o projekcie:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  10 lipca 2020 r. do 30 października 2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  695 427,36 zł
DOFINANSOWANIE:  417 145,00 zł

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Powiat Pilski zaplanował realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna - Wiktorówko - etap II”. Realizacja tej inwestycji  zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ułatwi także przemieszczanie się innym osobom, które zamieszkują gminę, powiat, subregion pilski oraz województwo. Stworzy również warunki do zwiększenia mobilności mieszkańców powiatu  i subregionu pilskiego.
Efekty projektu oddziaływać będą na region w wielu aspektach: przestrzennym, komunikacyjnym, gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

Zakres zadania:
Zadanie obejmuje budowę nowego chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m. Wzdłuż chodnika wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości. W ramach zadania wykonane zostanie również przejście dla pieszych (oznakowanie pionowe i poziome) na wysokości skrzyżowania z drogą gminną w m. Górka Klasztorna.
Początek projektowanej budowy przyjęto na połączeniu z istniejącym chodnikiem przy Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej (wybudowanym przez Powiat Pilski w 2018 r. – etap I i prowadzącym dalej do m. Łobżenica), natomiast koniec przy budynku nr 50 w m. Wiktorówko. Długość całego projektowanego chodnika wynosi 1 464,50 m (km 0+230 ÷ 1+694,50 dokumentacji technicznej).
 
Cele zadania:
Celem inwestycji jest przede wszystkim wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
 

Rusza budowa chodnika z Górki Klasztornej do Wiktorówka
 
Rusza II etap budowy chodnika z Górki Klasztornej do miejscowości Wiktorówko. 10 lipca br. starosta pilski Eligiusz Komarowski oraz wicestarosta Arkadiusz Kubich podpisali umowę z głównym wykonawcą, firmą BU-DRO-MEL z Białośliwia. Jest to kolejna inwestycja Powiatu Pilskiego, która uzyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
W 2018 roku, za blisko 100 tysięcy złotych wybudowany został 230 - metrowej długości chodnik przy Sanktuarium w Górce Klasztornej. Inwestycję, po połowie sfinansowali wtedy Powiat Pilski i gmina Łobżenica. Teraz przyszedł czas na kolejny etap, blisko 1,5 – kilometrowy odcinek, od Sanktuarium do Wiktorówka.
 
,,To kolejne zadanie, które będziemy realizować przy wsparciu środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja kosztować będzie blisko 720 tysięcy złotych. Dofinansowanie z FDS wynosi 60 procent, czyli blisko 430 tys. zł, pozostałe - prawie 300 tysięcy złotych, to wkład własny Powiatu. Kolejną istotną kwestią jest plan budowy obwodnicy północnej Powiatu Pilskiego. – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
Chodnik będzie miał szerokość 2 metrów, wykonany zostanie z kostki brukowej, a wzdłuż chodnika wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości. W ramach zadania powstanie także przejście dla pieszych.
 
,, Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium w Górce Klasztornej. Dlatego powstanie nowy chodnik z kostki brukowej betonowej, przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania z drogą gminną w Górce Klasztornej, a wzdłuż chodnika wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości" – informuje Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
 
Kazimierz Wasiak przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego przypomniał smutne okoliczności wypadku śmiertelnego w tym miejscu, co jeszcze bardziej zdopingowało wszystkich do wspólnej pracy nad tym projektem i poprawy bezpieczeństwa w całym regionie.
 
Ewa Ramusiewicz i Zdzisława Bosak-Kawa radne Rady Powiatu Pilskiego podkreśliły, że chodnik z Górki Klasztornej do Wiktorówka to inwestycja, na którą oczekiwali mieszkańcy gminy Łobżenica.

Sołtys Wiktorówka Franciszek Kapeja podziękował wszystkim zaangażowanym stronom i podkreślił znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców.
 
Zakończenie budowy chodnika z Górki Klasztornej do Wiktorówka planowane jest na 9 października 2020 r.

  

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.

 
W trzecią niedzielę listopada, co roku obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Działania Powiatu Pilskiego zmierzają do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu, kierowców i pieszych.

- Zdajemy sobie sprawę, że na spadek liczby ofiar wypadków duży wpływ ma dobra i bezpieczna infrastruktura drogowa, nowe chodniki, dobrze oznakowane przejścia dla pieszych. Inwestycje te realizujemy na bieżąco. Właśnie zakończyliśmy budowę 1,5 km odcinka chodnika z Górki Klasztornej do Wiktorówka (gm. Łobżenica). Trwają ostatnie prace porządkowe - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 

Umowę z wykonawcą władze Powiatu Pilskiego podpisały w lipcu tego roku. Relacja z tego wydarzenia TUTAJ

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ok. 700 tys.  zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które pozyskał Powiat Pilski, wyniosło 60 procent kosztów inwestycji - ok. 400 tys. zł.

- Nowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pielgrzymów przybywających do sanktuarium w Górce Klasztornej - dodaje starosta. 

Przypomnijmy, że w 2018 roku, za blisko 100 tysięcy złotych Powiat Pilski wspólnie z samorządem gminy Łobżenica, wybudował 230 metrów chodnika przy samym Sanktuarium.

Drogi i chodniki
W tym roku Powiat Pilski zrealizował i nadal realizuje wiele podobnych inwestycji, również przy wsparciu FDS i samorządów gmin:
- w lipcu zakończono remont 2-kilometrowego odcinka drogi Piła-Zawada,
- wybudowano kolejne odcinki chodników w Brzostowie (gm. Miasteczko Krajeńskie), Gleszczonek-Wyrzysk Skarbowy w gminie Wyrzysk,
- we współpracy z samorządem Gminy Szydłowo Powiat Pilski wybudował 20 nowych miejsc parkingowych w Krępsku.

Bezpieczne przejścia
Na ukończeniu jest montaż nowoczesnego oświetlenia i znaków ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych w Łobżenicy, Czajcze (gm. Wysoka) i Szydłowie w ramach projektu „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych”, na który Powiat Pilski z MSWiA pozyskał 100 tys. zł, a nasz projekt zdobył I miejsce w kraju na 68 pozytywnie rozpatrzonych. Obecnie na przejściach trwają próby oświetleniowe.

Pamiętajmy jednak, że oprócz dobrej infrastruktury na nasze bezpieczeństwo wpływa przede wszystkim przestrzeganie przepisów i uwaga na drodze.