Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła"
 
O projekcie:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  listopada 2019 r. do czerwca 2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 124 619,47 zł
DOFINANSOWANIE:  1 274 771,00 złProjekt został zrealizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Pilski zrealizował zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła”. Jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w szczególności: obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz punktów istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli i dla transportu zbiorowego. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność komunikacyjna w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym.

Zakres prac: 
-przebudowa drogi powiatowej na łącznej długości 1.860 mb.
- wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem drogi,
- budowa chodnika, na którym dopuszczony zostanie ruch rowerowy,
- budowa chodników pełniących funkcję peronu autobusowego oraz dojścia do istniejących przystanków autobusowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie 3 przejść dla pieszych.W imieniu władz Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski, starosta pilski  i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali umowę na gruntowną modernizację kolejnego odcinka drogi powiatowej Zawada-Piła. Wykonawcą inwestycji została firma - REDON NAKŁO Spółka z o.o. Obecni na podpisaniu umowy byli również członkowie Zarządu Powiatu w Pile: Marek Kamiński, radny Rady Powiatu w Pile z okręgu obejmującego również gminę Szydłowo oraz Przemysław Pochylski, radny Rady Powiatu z Piły.

Remont obejmie odcinek drogi od ul. Kamiennej w Pile w kierunku Zawady, do odcinka który został już przebudowany w latach 2016-2018, na terenie gminy Szydłowo. Droga będzie miała nową nawierzchnię i oznakowanie. W tzw. nowej Zawadzie, gdzie znajduje się duże osiedle mieszkaniowe powstaną chodniki, bezpieczne przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych.

Umowę w imieniu firmy - REDON NAKŁO Spółka z o.o. z siedzibą w m. Nakło n./Not podpisał prezes Zarządu Andrzej Trudziński.
-  To kolejna już inwestycja, którą wykonujemy dla powiatu. Będziemy starali się zrealizować  ją bardzo dobrze i jak najszybciej – zapewnił.  
 
Umowa z wykonawcą opiewa na 2 126.833,47 zł. Początkowo wartość kosztorysową zadania określono na  2.618.268,59 zł. Według ostatnich wyliczeń modernizacja pochłonie niecałe 2,2 zł mln zł.


 
Prace przy modernizacji blisko 2 - kilometrowego odcinka na drodze powiatowej nr 1173P  Zawada- Piła są mocno zaawansowane.

Od 17 lutego do 2 marca  polegały na budowie systemów odwodnienia drogi. Wykonano łącznie 6 układów retencyjno-rozsączających, do których będą spływały wody opadowe i roztopowe.  Równolegle ekipa budowlana w wielu miejscach kładzie chodnik, ustawia krawężniki i obrzeża.

Na początku marca ruszyły również prace ziemne związane z budową chodników, które będą pełniły funkcję peronów autobusowych.

Remont obejmie odcinek drogi od ul. Kamiennej w Pile w kierunku Zawady, do odcinka który został już przebudowany przez Powiat Pilski w latach 2016-2018, na terenie gminy Szydłowo. Droga będzie miała nową nawierzchnię i oznakowanie. W tzw. nowej Zawadzie, gdzie znajduje się duże osiedle mieszkaniowe powstaną chodniki, bezpieczne przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych.

Po wykonaniu remontu cały odcinek drogi powiatowej nr 1173P Zawada - Piła, na terenie gminy Szydłowo, będzie znacznie bezpieczniejszy dla mieszkańców, podniesie się również komfort jazdy kierowców.

Całkowity koszt remontu to 2,2 mln zł, a koniec prac zaplanowano na połowę czerwca tego roku.
REDON NAKŁO Spółka z o.o. z siedzibą w m. Nakło n./Not.
Inwestycję finansuje Powiat Pilski, a na to zadanie pozyskał 1,2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Koniec remontu planowany jest w połowie czerwca tego roku.


 

Droga do Zawady już wyremontowana! Będzie bezpieczniej

 
Droga do Zawady już wyremontowana! Będzie bezpieczniej 3 lipca br.  oficjalnie został oddany do użytku kolejny, blisko dwukilometrowy odcinek wyremontowanej drogi z Piły do Zawady. Wartość inwestycji to blisko 2,2 mln zł z czego 60 procent czyli 1,3 mln zł, to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 900 tys. zł stanowił udział własny Powiatu Pilskiego.

- Jako Powiat Pilski systematycznie realizujemy zadania poprawiające dostępność komunikacyjną mieszkańców i inwestycja ta jest najlepszym tego przykładem. Była ona długo oczekiwana przez mieszkańców, ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jak i komfort jej użytkowników. Ponadto, jak wiadomo, infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, powiatu, regionu oraz rozwoju gospodarczego - powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Remont obejmował odcinek drogi od ul. Kamiennej w Pile w kierunku Zawady, do odcinka który został już przebudowany na terenie gminy Szydłowo, ze środków własnych Powiatu Pilskiego w latach 2016-2018. Teraz droga zyskała nową nawierzchnię i oznakowanie. W tzw. nowej Zawadzie, gdzie znajduje się duże osiedle mieszkaniowe, powstały nowe chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, bezpieczne zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Remont wykonała firma REDON NAKŁO Spółka z o.o., której była to kolejna inwestycja na drogach Powiatu Pilskiego.
 
- Realizowaliśmy inwestycję zgodnie z planem, starając się, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Dziś chciałbym podziękować wszystkim za wyrozumiałość – powiedział prezes Andrzej Trudziński.

Zwieńczeniem inwestycji byłoby wyremontowanie ul. Kamiennej od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego. Tu jednak ruch leży po stronie władz miasta Piły.


Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podsumował sprawy techniczne wykonanej inwestycji i przypomniał, że przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1173P zlokalizowany jest pomiędzy ul. Kamienną w Pile, a odcinkiem tej drogi przebudowanym ze środków własnych Powiatu Pilskiego w latach 2016-2018 (blisko 2 km odcinek) za łączną kwotę 1 018 049,58 zł.
- Jako Powiat Pilski na początku maja zaproponowaliśmy prezydentowi Piły, że przekażemy pół miliona złotych na remont ulicy Kamiennej. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy ze strony miasta, żadnej odpowiedzi. Przypomnę tylko, że zgodnie z porozumieniem z 2007 roku, Powiat Pilski przeznacza na zadania drogowe w mieście Piła, 2 miliony złotych (milion na inwestycje i milion na remonty).
 
Droga Piła – Zawada została zrealizowana przy wsparciu środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
 

- Jest to jeden z fundamentalnych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości i stanowi on ogromne wsparcie dla samorządów, które dzięki temu mogą remontować i budować lokalne drogi. Gratuluję Panu Staroście oraz całemu jego zespołowi, dobrze przygotowanych wniosków i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych – powiedziała Marta Kubiak, posłanka na Sejm RP.
 
- Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych do gmin i powiatów trafiły już ogromne środki i wiele inwestycji udało się już zrealizować. Teraz, również dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, samorządy otrzymują wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej. Tylko do gmin z powiatu pilskiego trafi blisko 4 miliony złotych – dodaje Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP.
 
- Gratuluję tej inwestycji Panom Starostom i całemu Zarządowi Powiatu w Pile, ale przede wszystkim mieszkańcom Piły oraz gminy Szydłowo. Życzę, kolejnych inwestycji przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych – powiedział Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Relacja z otwarcia: https://www.youtube.com/watch?v=BslxZTgxRK0&feature=emb_title