Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

O projekcie:
NR PROJEKTU: umowa nr 2018/0734/8440/SubA/DIS/S
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: do 31-03-2021r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 14 896 742,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 000 000,00 PLN
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU ORAZ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH


Zadania realizowane w ramach projektu:
Obiekt przewidziany jest do organizowania imprez sportowych w trzech podstawowych dyscyplinach sportowych:

• Piłka siatkowa
• Piłka ręczna
• Koszykówka

 
Układ szatni pozwoli na organizowanie zawodów, zajęć wychowania fizycznego, treningów dla grup szkolnych, dodatkowych zajęć zewnętrznych niezależnych poprzez nieodpłatne udostępnianie sal oraz organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym.
Całość obiektu podzielona jest na główną salę o wymiarach boiska 50 x 30 m z własnym węzłem szatniowo - sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi (magazyn sprzętu, pokoje nauczycieli WF). Na piętrze zlokalizowano przestrzeń rekreacyjną z dostępem na trybuny na 192 osoby oraz sanitariaty i pomieszczenia techniczne. Hala sportowa wyposażona będzie we wszelkie instalacje wspomagające (ogrzewanie, oświetlenie, wentylację), sprzęt sportowy, tablicę wyników.
 
Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali sportowej z pomieszczeniami uzupełniającymi. Projektowany obiekt będzie budynkiem II kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. W zakres inwestycji wchodzi zagospodarowanie terenu wokół budowanego obiektu (dojazd, chodniki, mała architektura). Powstaną nowe miejsca parkingowe (37 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca dla autobusów).

Cele projektu:


Celem głównym projektu jest budowa hali sportowej przy Liceum ogólnokształcącym  Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo – treningowych w sporcie wyczynowym
 
Cele szczegółowe zadania to:
 • zapewnienie nowoczesnej bazy sportowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb młodzieży, grup treningowych, kibiców siatkarskich oraz mieszkańców powiatu pilskiego,
 • stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • możliwości  prowadzenia szkolenia sportowego (16 godzin zajęć sportowych tygodniowo w podstawie programowej) przez szkołę mistrzostwa sportowego we własnym nowoczesnym obiekcie,
 • stworzenie obiektu, w którym mogą odbywać się rozgrywki na poziomie krajowym,
 • promocja powiatu pilskiego jako siatkarskiego centrum kształcenia młodych talentów
 • umożliwienie zawodnikom równoległego prowadzenia szkolenia sportowego i edukacji,
 • podniesienie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli.

UŻYTKOWNICY - do grup docelowych projektu zaliczono:
 • uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile – w wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna hala sportowa, w której bez przeszkód odbywać się będą mogły zajęcia sportowe wychowania fizycznego i treningowe.
 • uczniów I LO w Pile lub w razie potrzeby także przez uczniów innych szkół - utworzony obiekt będzie posiadał możliwość podzielenia na trzy sektory treningowe, płyta boiska sportowego będzie posiadała wybarwione pola do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. Powyższe pozwoli na jednoczesne korzystanie z obiektu przez grupy treningowe LO MS jak i I LO w Pile, a w razie potrzeby także przez uczniów innych szkół Powiatu Pilskiego i regionu.
 • nauczycieli i trenerów – do dyspozycji nauczycieli zostanie oddana nowoczesna baza sportowo – edukacyjna, w której będą mogli organizować i prowadzić zajęcia w bezpiecznych i komfortowych warunkach, do tej pory nieosiągalnych. Wpłynie to nie tylko na rozwój uczniów, ale także nauczycieli, którzy wzbogacą się o nowe doświadczenia zawodowe.
 • rodziców – inwestycja wpłynie na poprawę warunków lokalowych szkoły mistrzostwa sportowego, a tym samym na bezpieczniejsze prowadzenie zajęć. Placówka stanie się miejscem, kształcenia, rozwoju i wypoczynku, której rodzice będą mogli w pełni zaufać. Mając świadomość bezpieczeństwa swoich dzieci, które w większości są spoza miasta Piła, będzie im łatwiej godzić życie zawodowe z życiem prywatnym.
 • kibiców sportowych - piłka siatkowa ze względu na liczne sukcesy sportowe od lat jest powiecie pilskim uznawana za jedną z istotniejszych i popularnych dyscyplin sportowych. Utworzenie trzysektorowej hali sportowej, z widownią na 192 miejsca siedzących, spełniającej wymogi niezbędne do prowadzenia rozgrywek jest bardzo istotne dla licznych kibiców siatkarskich nie tylko z regionu powiatu pilskiego czy wielkopolski, ale z calej Polski.
 • mieszkańcy Piły i regionu - obiekt będzie służył rekreacji mieszkańców. W ramach realizacji inwestycji planuje się utworzenie alternatywnych pomieszczeń i miejsc, w których  mogłyby odbywać się innego rodzaju zajęcia rekreacyjne  dla odbiorców zewnętrznych. Hala w okresach, kiedy nie jest w pełni obłożona zajęciami dla uczniów oraz treningami i rozgrywkami będzie mogła być użytkowana w celu realizacji różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych itp.

Inwestycje w oświatę oraz realizacja oczekiwań szkół i młodzieży są dla Powiatu Pilskiego jedną z dziedzin najważniejszych. Zarząd Powiatu prowadzi  bardzo dynamiczne działania w tym zakresie -  inwestując w oświatę bardzo duże środki finansowe oraz pozyskując fundusze zewnętrzne.  Kluczową w tym zakresie była budowa, mocno oczekiwanej, hali sportowej przy ul. Wincentego Pola w Pile.
 
Po raz pierwszy w historii inwestycja planowana przez Powiat Pilski została wpisana:
 • najpierw do Planu Wieloletniego inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • następnie do Planu Rocznego,
 • a ostatecznie  złożony wniosek inwestycyjny uzyskał dofinansowanie.
 
W dniu 27 września 2018 roku została podpisana umowa Nr 2018/0734/8440/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Przedmiotem umowy była realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. Na mocy przedmiotowej umowy Powiat Pilski pozyskał 3 500 000 zł  na realizację przedmiotowej inwestycji. Przyznane dofinansowanie stanowiło jednak jedynie 32,5% całkowitej wartości inwestycji. Zgodnie z zapisami Programu szkoły mistrzostwa sportowego mogą ubiegać się o 70% wartości. Z uwagi na to oraz w związku ze zwiększeniem całkowitej wartości inwestycji Powiat Pilski zawnioskował o zwiększenie przyznanego dofinansowania, składając aktualizację złożonego wniosku inwestycyjnego. Minister Sportu przychylił się do prośby Powiatu i w dniu 17 grudnia 2018 roku podpisany został Aneks do umowy dofinansowania, w ramach którego zwiększono przyznane dofinansowanie do łącznej kwoty 6 000 000 zł, czyli o dodatkowe 2 500 000 zł.
 
25 września wyłoniono wykonawcę budowy hali sportowej dla Liceum Mistrzostwa Sportowego w Pile przy ul. Pola. Została nim spółka GIRDER Sp. z o.o. z Włocławka, która zaoferowała cenę 14 mln 661 tys. 58 zł. 7 października władze powiatu pilskiego reprezentowane przez starostę Eligiusza Komarowskiego i wicestarostę Arkadiusza Kubicha podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej  dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile - firmą GIRDER Sp. z o.o. z Włocławka, którą reprezentował prezes Tomasz Czynszak. Hala ma być gotowa 30 października 2020 roku.
 
Planowana Hala sportowa ma służyć przede wszystkim młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, uczęszczającej do Pilskiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. O wadze przedsięwzięcia dla nich oraz dla powiatu pilskiego świadczą ostatnie sukcesy uczniów tej szkoły.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, którego uczniowie są bezpośrednimi odbiorcami realizowanego projektu, to wyspecjalizowana placówka kształcąca wielu przyszłych mistrzów polskiego sportu wyczynowego. Liceum może poszczycić się długoletnią historią swojego funkcjonowania, która przyniosła owocne i znaczące dla polskiej siatkówki osiągnięcia.

Szkoła powstała we wrześniu 2009 roku i posiada bogate tradycje w szkoleniu siatkarsko uzdolnionej młodzieży z regionu pilskiego jak również z terenu całego kraju, zarówno w kategorii chłopców, jaki i dziewcząt.  LO MS w Piłce Siatkowej w Pile jest kontynuatorem pracy szkoleniowej w kategorii chłopców klubu UKS „Joker” Piła funkcjonującego na terenie miasta Piły od 1991 roku. Klub ten przez wiele lat swojej pracy odnosił znaczące sukcesy zdobywając tytuły Mistrza i Vice Mistrza Polski zarówno w kategorii kadet oraz junior. Obecnie system treningowy obejmuje etap szkoły podstawowej oraz gimnazjum kończąc na LO MS w Piłce Siatkowej w Pile. Pozwala to na uczestnictwo klubu we wszystkich kategoriach rozgrywkowych dla młodzieży organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Ponadto uczniowie liceum mają możliwość rywalizowania w rozgrywkach Ill ligi mężczyzn. Nie bez znaczenia dla jakości kształcenia jest fakt uczestnictwa szkoły w programie „Siatkarskich Ośrodków Szkolnych”.

We wrześniu 2013 roku LO MS w Piłce Siatkowej w Pile rozpoczęło współpracę z PILSKIM TOWARZYSTWEM PIŁKI SIATKOWEJ jako podmiotem zajmującym się szkoleniem dziewcząt w kategoriach młodzieżowych. Współpraca zaowocowała utworzeniem klasy dziewcząt w LO MS w Piłce Siatkowej w Pile. Młode zawodniczki PTPS, a zarazem uczennice liceum mistrzostwa sportowego są nie tylko uznaną marką w Wielkopolsce, ale należą do grona kilkunastu najlepszych drużyn w Polsce.

Ostatni rok 2019 był dla uczniów LO MS w Pile niezwykle udany. Zawodniczki reprezentowały szkołę w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych jako reprezentantki SPS Volley Piła. Rozgrywki ligowe w kategoriach wiekowych juniorek i kadetek obie reprezentacje zakończyły miejscami dającymi prawo udziału w Finałach Wielkopolski. W kategorii juniorek w turnieju finałowym I zespół zdobył Mistrzostwo Wielkopolski a II zespół czwarte miejsce. W kategorii kadetek IV miejsce w Wielkopolsce. Drużyna juniorek wygrywając kolejno rywalizację w ćwierćfinałach, półfinałach Mistrzostw Polski zdobyła prawo reprezentowania zespołu w Finale Mistrzostw Polski. Ostatecznie dziewczyny zdobyły srebrne medale i vice Mistrzostwo Polski. To największy sukces jak do tej pory młodzieży LO MS.
Zawodnicy LO MS reprezentowali szkołę w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych jako UKS SMS JOKER Piła. Rozgrywki ligowe w kategoriach wiekowych juniorów i kadetów obie reprezentacje zakończyły miejscami dającymi prawo udziału w Finałach Wielkopolski. Juniorzy wywalczyli srebrne medale Mistrzostw Wielkopolski a Kadeci Mistrzostwo Wielkopolski 2019 r. Juniorzy znaleźli się wśród 32 dwóch najlepszych zespołów w Polsce czyli ćwierćfinał Mistrzostw Polski a Kadeci w 16 najlepszych zespołów w Polsce, czyli półfinałach Mistrzostw Polski.

Dodatkowo nadmienić należy, że od września 2019 r. w LO MS została otwarta klasa koszykarska dziewcząt. W rozgrywkach wojewódzkich i centralnych dziewczyny reprezentowały KS BASKET Piła. Rozgrywki ligowe trwające pięć miesięcy dały miejsce uprawniające do udziału w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski.
 
Sukcesy te wskazują na konieczność zapewnienia warunków spełniających standardy europejskie i światowe do prowadzenia dalszego szkolenia sportowego dla tej szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Realizacja projektu polegającego na wybudowaniu pełnowymiarowej hali sportowej oraz prowadzenie w niej przez profesjonalnie przygotowanych trenerów szkolenia sportowego jest gwarantem uzyskania wysokiego poziomu wyszkolenia i szkolenia sportowego.

Realizacja tej inwestycji właśnie takie warunki zapewni, a ponadto:
 • pozwoli na prowadzenie szkolenia sportowego (16 godzin zajęć sportowych tygodniowo w podstawie programowej) przez szkołę mistrzostwa sportowego we własnym nowoczesnym obiekcie,
 • pozwoli realizować rozgrywki na poziomie krajowym,
 • umożliwi zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji.
Inwestycja jest szczególnie ważna także z punktu widzenia nauczycieli, gdyż im również zapewni możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych.

Nieoceniona jest także waga zadania dla promocji powiatu pilskiego jako siatkarskiego centrum kształcenia młodych talentów. Już dziś dzięki pracy i determinacji tych młodych zawodników Piła jest jednym z ważniejszych centrów siatkarskich w Polsce. Jestem przekonany, że po realizacji inwestycji oraz po podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy z PZPS w zakresie realizacji  na planowanym obiekcie różnego rodzaju rozgrywek ranga Piły w tym zakresie wzrośnie jeszcze bardziej.

Z uwagi na utrudnienia wywołane epidemią wirusa COVID-19 podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużono termin realizacji budowy do 31 marca 2021 roku.


 
W galerii zdjęć prezentujemy postępy prac dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

 
Zapisz się na newsletter