Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim


Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, które jest Beneficjentem Programu Polska Niepodległa realizuje projekt „Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim”.

Głównym celem zadania jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu pilskiego w świętowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szerzenie wartości patriotycznych w regionie. BWAiUP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 10 zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, włączając w nie mieszkańców oraz zaprzyjaźnione placówki: Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA,  Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im Panteleona Szumana, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.
Na realizację projektu pozyskano  47 tysięcy złotych dofinansowania, dzięki czemu odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń z udziałem mieszkańców powiatu pilskiego.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 15 sierpnia - 20 listopada 2018 roku
MIEJSCE REALIZACJI: Miasto Piła, stadion przy ulicy Okrzei w Pile, siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.
 
W ramach Projektu BWAiUP wraz z partnerami Projektu zrealizują następujące zadania:
 
1. Koncert Patriotyczny z okazji Święta Wojska Polskiego.
Wydarzenie ma uświetnić nie tylko Święto Wojska Polskiego, ale także nawiązać do wspaniałej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co warte podkreślenia, 11 listopada 1918 roku (odzyskanie niepodległości) i 15 sierpnia 1920 roku (Bitwa Warszawska) to wydarzenia, które dotknęły tę samą generację Polaków, oba były też ściśle związane z jednakowym celem: wyswobodzeniem kraju spod jarzma agresorów. Przedsięwzięcie, o którym tutaj mowa, odbędzie się na stadionie przy ul. Okrzei w Pile. W trakcie radosnego, patriotycznego spotkania wystąpi Orkiestra Wojskowa, która zagra okolicznościowy koncert.         
Termin realizacji: 2018-08-15 2018-08-15  
Miejsce realizacji: stadion przy ulicy Okrzei w Pile.
 
2. „Przystanek Piła i okolice”
Program edukacji regionalnej skierowany dla dzieci i młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. W ramach zadania odbędzie się pięć prelekcji, które przybliżą odbiorcom skomplikowaną sytuację miasta Piły w tamtym okresie:
- „Historia kościoła Świętych Janów, symbolu polskości Piły”.
Termin realizacji: 06.09.2018 r.
- „Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego”.
Termin realizacji: 18.09.2018 r.
– „Pilanie okresu międzywojennego”.
Termin realizacji: 04.10.2018 r.
– „Polacy spod Znaku Rodła – ślady pilskie”.
Termin realizacji: 17.10.2018 r.
- „Działalność Konsulatu RP w latach 1928-1934, w Pile. Rola i znaczenie w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków”.
Termin realizacji: 06.11.2018 r."     
Miejsce realizacji: siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.
 
3. Wystawa zdjęć „Oni walczyli o Polskę 1918-1945 - patrioci regionu północnej Wielkopolski”    
Na wystawie zostanie zaprezentowanych blisko 60 fotografii ze zbiorów muzealnych i prywatnych wraz z opisem, powiększonych i wydrukowanych w formatach 100 x 70 cm i 70 x 50 cm, które obrazują Polaków niezłomnych i niepokornych, żyjących w tamtych czasach i walczących o niepodległą ojczyznę oraz wiele reprodukcji dokumentów dających świadectwo prawdy o ich losach. Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, studentów pilskich uczelni oraz osób starszych. Celem tego zadania jest przywracanie pamięci dzisiejszym pokoleniom o znamienitych postaciach i wydarzeniach, jakie miały miejsce na naszej ziemi przed laty. Wiedza historyczna umacnia i odbudowuje lokalny i narodowy patriotyzm tak potrzebny dzisiaj. Realizując ten projekt chcemy pozyskać też nowych odbiorców sztuki współczesnej z patriotycznie nastawionych kręgów społecznych.
Termin realizacji: 2018-09-21 2018-10-13
Miejsce realizacji: siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
4. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Mój dom, moja Ojczyzna".          
Cel: wyrabianie i umacnianie poszanowania symboli narodowych i wartości wynikających z przynależności terytorialnej, historycznej, kulturowej i społecznej.
Grupa docelowa:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
- uczniowie klas IV-VIII ( w tym gimnazja),
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,"      
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.
 
5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na pocztówkę "Polska to Moja Ojczyzna"         
Cel: zachęcanie dzieci i młodzieży poznawania ciekawych, często zapomnianych miejsc znajdujących się na terenie Mojej Ojczyzny.
Grupa docelowa:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (w tym gimnazja),
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10.
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.
 
6. Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Czym jest niepodległość?”        
Cel: konkurs na prozę artystyczną inspirowaną 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości – esej, artykuł, proza poetycka, miniaturka literacka do pięciu stron.
Konkurs adresowany jest do:
- uczniów klasy IV-VIII szkół podstawowych (w tym gimnazja),
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- uczestników dorosłych"      
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10  
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.
 
7. I Konkurs Piosenki „Śpiewamy po polsku”      
Adresatami konkursu są śpiewacy (piosenkarze) – amatorzy z całej Polski z różnych kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli). Liczba uczestników wykonawców to łącznie około 50. Biorąc jednak pod uwagę, że niektórzy występowaliby w zespołach, szacuje się, że będzie to około 150 osób - uczestników bezpośrednich. Dodatkowo w zadaniu weźmie udział około 150 osób na widowni. Wykonawcy będą śpiewać utwory własne lub innych, mniej lub bardziej znanych kompozytorów. Organizatorzy wyselekcjonują uczestników na podstawie przesłanych nagrań i tekstów.         
Termin realizacji: 2018-10-19 2018-10-20  
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile
 
8. Gra Miejska – „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile” 
Ideą gry miejskiej jest poznanie miejsc, wydarzeń i osób, które odcisnęły ślad w historii Piły. Kształtowanie poczucia wspólnoty oraz istnienia i znaczenia Małej Ojczyzny w naszym życiu. Jest to gra zespołowa odbywająca się na terenie miasta. Uczestnicy poznają historię i architekturę miasta oraz postacie z nim związane. Ulice Piły staną się planszą gry, a gracze pionkami, których zadaniem będzie wypełnić powierzoną misję. Drużyny biorące udział w rozgrywce rywalizują ze sobą, wykonując postawione przed nimi zadania. Na ulicach, skwerach i w budynkach związanych z ruchem niepodległościowym w Pile czekają na graczy zadania do wykonania, które umożliwią odkrycie historii. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, oraz ulotkę zawierającą istotne wskazówki dla uczestników. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań uczestnicy otrzymają jeden element puzzli, które złożą się w widokówkę budynku po byłym konsulacie RP. Drużyna , która jako pierwsza rozwiąże wszystkie zadania, zjawi się na mecie i ułoży kompletną układankę wygrywa."          
Termin realizacji: 2018-11-09 2018-11-09  
Miejsce realizacji: miasto  Piła
 
9. Rodzinne warsztaty plastyczne robienia flag, kotylionów i rozetek 
Warsztaty będą miały charakter międzypokoleniowy ich uczestnikami będą dzieci, młodzież i dorośli, w tym zaproszeni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas warsztatów plastycznych odbędzie się wspólne wykonywanie białoczerwonych kotylionów, robienie flag i rozetek. Odbiorcami będą mieszkańcy Piły w ilości 180 osób.
Celem zajęć będzie:
- kultywowanie patriotyzmu oraz poszanowania symboli i barw narodowych,
- integracja międzypokoleniowa rożnych środowisk i społeczności powiatu pilskiego.
Termin realizacji: 2018-11-10 2018-11-10  
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile
 
10. VII Koncert Muzyki Polskiej w 100-lecie niepodległości       
Tradycją w powiecie pilskim jest koncert muzyki polskiej, organizowany na dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości. I tym razem zaproszony wykonawca wystąpi w salonie wystawienniczym odpowiednio zaaranżowanym w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Takie wydarzenie odbędzie się w tym miejscu po raz siódmy. Za każdym razem, kiedy 10 listopada artyści występowali w pilskim BWAiUP, oklaskiwały ich setki miłośników muzyki. Koncert będzie nieodpłatny. W pierwszej części muzycznego spotkania zespół wokalno – instrumentalny zaprezentuje bogaty repertuar pieśni polskich. W drugiej, zgodnie z kilkuletnim zwyczajem, zainicjuje wspólne śpiewanie z uczestnikami. Współpracę widowni oraz zespołu ułatwią śpiewniki, przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Wybrane pieśni będą nawiązywać do wojskowości, patriotyzmu, ale również do elementów ludowych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć niepodległościowa oprawa, wraz z okolicznościową wystawą. Wszyscy obecni zostaną zaproszeni na poczęstunek. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, dlatego liczymy na obecność wszystkich grup wiekowych, choć możemy podejrzewać, że większą część widowni stanowić będą osoby dorosłe i seniorzy. Celem koncertu będzie uświetnienie Narodowego Święta Niepodległości w przededniu wspaniałej, setnej rocznicy jej odzyskania. Efektem powinno być rozpropagowanie polskich utworów, a przez to również postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu pilskiego oraz zgromadzonych gości.           
Termin realizacji: 2018-11-10 2018-11-10  
Miejsce realizacji: siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Wyznaczono następujące cele, jakie ma przynieść prowadzona akcja. Są nimi przede wszystkim:
 
CELE PROJEKTU:
1. Włączenie mieszkańców powiatu pilskiego w świętowanie obchodów 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości wśród społeczeństwa lokalnego.
3. Poznanie historii i tradycji Piły i powiatu pilskiego, w tym lokalnych wątków niepodległościowych.
4. Przekazanie mieszkańcom Piły i powiatu pilskiego poczucia własnej tożsamości regionalnej.
5. Zaangażowanie młodzieży i osób dorosłych do aktywnego udziału w wydarzeniach historycznych i kulturalnych jako
formie dialogu i integracji lokalnej społeczności.
6. Kształtowanie postaw aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej.
7. Zbudowanie poczucia dumy z naszych narodowych symboli.
8. Zwiększenie roli BWAiUP, oraz partnerów w projekcie (PiMBP, MDK ISKRA, UTW) w tworzeniu i umacnianiu tożsamości
lokalnej i regionalizmu kulturowego.
9. Kształtowanie postaw obywatelskich, w tym dzieci i młodzieży poprzez realizację założonych zadań.

Organizatorzy:15 sierpnia 2018 roku odbył się patriotyczny KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ.

Wydarzenie miało miejsce na stadionie przy ul. Okrzei w Pile. W trakcie tego radosnego, patriotycznego spotkania Orkiestra Wojskowa z Koszalina zagrała okolicznościowy koncert, który nie tylko uświetnił obchodzone tego dnia Święto Wojska Polskiego, ale także nawiązywał do wspaniałej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wydarzeniu wzięli udział głównie mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego w każdym wieku, ponieważ koncertowi towarzyszyła oprawa, która zachęcała do przybycia rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami.
Gościliśmy żołnierzy z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, która zaprezentowała wóz bojowy rosomak, taki sam, jaki służył podczas wojny w Afganistanie. Żołnierze z warsztatu Techniki Morskiej z Gdyni zbudowali basen, w którym później pokazali możliwości pojazdu obrony przeciwminowej typu OPM Głuptak., żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania zaprezentowali samochód rozpoznawczy HMMWV. Żołnierze z Mirosławca przyjechali z bezzałogowym systemem powietrznym ORBITER-2, 100 Batalion Łączności w Wałczu z pojazdem sanitarnym z instruktorami. Było tego naprawdę sporo, a do tego karabiny, pistolety, granatniki, umundurowanie i kilkudziesięciu żołnierzy w polowych mundurach. Swoje  stoiska zbudowały grupy paramilitarne, policjanci i strażacy, którzy również zjechali ciężkim sprzętem. Niedaleko stanęły armaty. Dla dzieci przygotowano dmuchane zamki, stoiska z lodami, watą cukrową.
W centralnym miejscu ustawiono scenę, na której po południu zrealizowano koncert na żywo „Dla Niepodległej”.

W trakcie tego radosnego, patriotycznego spotkania Orkiestra Wojskowa z Koszalina zagrała okolicznościowy koncert. Składa się ona z trzydziestu zawodowych muzyków. W swej ponad półwiecznej historii orkiestra występowała na terenie całego kraju i poza jego granicami. Uświetniała uroczystości państwowe, patriotyczne i religijne. Brała udział w defiladach wojskowych, paradach i pokazach musztry paradnej. Uczestniczyła także w wielu przeglądach i festiwalach, m.in. w Belgii, Niemczech i Francji. Orkiestra wykonuje wszystkie rodzaje muzyki, m.in. marsze, polskie tańce i pieśni, utwory symfoniczne i muzykę rozrywkową, w tym najnowsze standardy światowe. Za swój kunszt zdobyła wiele wyróżnień i nagród oraz uznanie publiczności. Obecnie znajduje się w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Koncert, w wykonaniu  Orkiestry Wojskowej z Koszalina, nie tylko uświetnił obchodzone tego dnia Święto Wojska Polskiego, ale także nawiązywał do wspaniałej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięli udział głównie mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego w każdym wieku, ponieważ koncertowi towarzyszyła oprawa, która zachęcała do przybycia rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami. Za udział w uroczystości nie pobierano żadnych opłat, wstęp był bezpłatny.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie koncert dla niepodległej uświetnił także występ innego znakomitego artysty jakim jest Lech Makowiecki z zespołem ZAYAZD. Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów; z wyboru - bard, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista ("W Sieci", "GPC") etc. oraz lider zespołu "ZAYAZD". Wykonawca ten kultywuje polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodego pokolenia przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę. Prowadzi cykliczne autorskie audycje słowno-muzyczne w radiowej Jedynce pt. "Twarzą w twarz - wieczór z Historią".

Przed sceną mieszkańcy biesiadowali zasłuchani w występ artysty, który wykonywał znane szlagiery o tematyce żołnierskiej, patriotycznej i biesiadnej, m. in. ROK 966, Zostaję!, Ballada o rotmistrzu Pileckim, Inka (zachowałam się jak trzeba), Honor i Gniew (Marszałkowi i Legionom), “Ostatni Nabój” (Historia Roja), „Dziki i swobodny”, “Patriotyzm”, “Quo vadis, Polonia?” , "Mój dom, mój świat", "Szloch" i wiele innych. Zespół wielokrotnie bisował. Gościnnie wystąpili też soliści ze studia piosenki z Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Organizacja koncertu realizowała następujące cele:
- rozpowszechnienie wiedzy o historycznych wydarzeniach sprzed stu lat,
- kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę,
taniec, śpiew oraz słowo,
- podtrzymywanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
- zapewnienie pożytecznej rozrywki mieszkańcom powiatu pilskiego.

W efekcie spotkania na stadionie przy Okrzei w Pile uzyskano silniejsze zjednoczenie uczestników z ojczyzną i wzrost poczucia dumy narodowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania był jeden z Partnerów projektu Młodziezowy Dom Kultury ISKRA w Pile. Organizację koncertu wsparło także 30 wolontariuszyz Powiatowego Forum Wolontariatu. W realizacji wydarzenia partnerowali także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.

http://galeriabwa.pila.pl/wp-content/uploads/2018/08/niepodleg%C5%82a-plakat-jpg-212x300.jpg
 

PRZYSTANEK PIŁA I OKOLICE:

6 września w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile odbyło się pierwsze spotkanie  w ramach programu edukacji regionalnej pt. „Przystanek Piła i okolice” oraz w ramach projektu „Niepodległa”. 

Wykład pt. ”Historia kościoła św. Janów, symbolu polskości Piły” wygłosił Marek Fijałkowski, pracownik Muzeum Okręgowego w Pile. Historia kościoła od pierwszych wzmianek w dokumentach sięgających XV wieku aż po rozbiórkę ruin w grudniu 1975 r. wzbogacona była prezentacją multimedialną. Zniszczony kościół był najstarszym i najciekawszym zabytkiem naszego miasta.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy o profilu renowacja architektury z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile i mieszkańcy Piły.

18  września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego "Przystanek Piła i okolice" .

Prowadzącym i wykładowcą był dr Robert Kolasa, który przedstawił prezentację i wygłosił prelekcję pt. "Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego". Spotkanie miało na celu przybliżenie wiedzy o wydarzeniach z okresu odzyskania niepodległości w naszym regionie.

Spotkanie odbyło się w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile ul. Staromiejska 14 , uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile i mieszkańcy Piły.
Kolejny wykład pn. „Pilanie okresu międzywojennego” w ramach programu "Przystanek Piła i Okolice" odbył się 04.10.2018 r.

Spotkanie poprowadził Marek Fijałkowski, starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Pile. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu nieznanych historii z życia mieszkańców Piły, którzy w okresie międzywojennym zamieszkiwali nasze miasto.  Pan Marek Fijałkowski, historyk i regionalista w ciekawy sposób przybliżył historie m.in. Teofila Drozdowskiego, sekretarza Rady Ludowej, Stefana Jasielskiego, pierwszego dyrygenta chóru Halka, Józefa Budnowskiego, Leokadii Wiśniewskiej, łączniczki z okresu Powstania Wielkopolskiego.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z pilskiej szkoły ponadgimnazjalnej tzw. „Budowlanki” i mieszkańcy Piły. „Polacy spod Znaku Rodła – ślady pilskie”.
Kolejne spotkanie z dr Robertem Kolasą pt. "Polacy spod znaku Rodła - Ślady pilskie” odbyło się w dniu 17.10.2018 r. , w ramach projektu edukacyjnego "Przystanek Piła i okolice", Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych i I Liceum Ogólnokształcącego w Pile. Spotkanie odbyło się w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.