VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

Powiat Pilski - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 29 742,71 PLN. Operacja mająca  na celu promocję wielkopolskiej wsi poprzez organizację VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w formie targów, konkursu kulinarnego oraz innych działań towarzyszących targom współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
  • promocja wielkopolskiego dziedzictwa kulinarnego poprzez organizację konkursu kulinarnego w ramach VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,
  • promocja wielkopolskiego dziedzictwa kulturalnego, kultywowania tradycji poprzez organizację stoisk wystawienniczych w ramach VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat inicjatyw i polityk związanych z obszarami wiejskimi poprzez organizację punktów informacyjnych, wykładów oraz przeprowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach organizacji VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,
  • promocja życia na wsi poprzez organizację stoisk wystawienniczych, przeprowadzenie wykładu na temat zdrowego odżywiania oraz punktów informacyjnych w ramach VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,
  • aktywizacja mieszkańców Wielkopolski poprzez organizację Festiwalu, konkursu kulinarnego oraz aktywne włączenie społeczności w prowadzenie profilu Festiwalu na portalu społecznościowym.
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
O projekcie:

UMOWA nr DOW/20/2017 ZAWARTA W DNIU 04.07.2017r.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2017r. do 15.10.2017r.
CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWANIA: 29 742,71 PLN

DATA I TERMIN REALIZACJI: 9 września 2017 r. na stadionie przy ul. Okrzei w Pile

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2016-2017

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest promocja wielkopolskiej wsi poprzez organizację VII edycji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w formie targów, konkursu kulinarnego oraz innych działań towarzyszących targom.
 
Opis projektu:
 
Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej organizowany jest w Wielkopolsce od siedmiu lat. Jego celem jest prezentacja kuchni regionalnej, jej tradycji, aktywizacja kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, a także promocja wielkopolskich powiatów, ponieważ co roku organizuje go ten samorząd, z  którego pochodzi zwycięska drużyna. Podczas szóstej edycji Festiwalu, która odbyła się w Kawęczynie w powiecie tureckim, wygrała właśnie reprezentacja powiatu pilskiego - Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” z Białośliwia, stąd właśnie obydwa samorządy są gospodarzami tegorocznej edycji Festiwalu.
  
VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej odbędzie się 9 września br. (sobota) na stadionie przy ul. Okrzei w Pile w godzinach od 12.00 do 18.00. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W programie znajdzie się wiele atrakcji: prócz konkursu kulinarnego będzie degustacja potraw, jarmark twórców ludowych i rękodzieła artystycznego oraz punkty informacyjne instytucji i organizacji rolniczych wraz z wykładami. Na scenie prezentować się będą kapele podwórkowe i zespoły disco polo.
 

Powiat Pilski informuje o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html oraz zachęca do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl/ 
Zapisz się na newsletter