Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo


 

OPIS INWESTYCJI - 17.08.2016 R.

Operacja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo” ma na celu skrócenie dojazdu z m. Wysoka do m. Łobżenica z 20,2 km do 13,9 km, tj. o 6,3 km oraz poprawę jakości przebudowywanej drogi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakładane wyniki operacji:

przebudowa drogi powiatowej o długości 3,633 km.

Wartość projektu:

4.248.050,26 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Polnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

2.535.216,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Termin realizacji projektu:

15 sierpnia 2018 r.

Inwestor:

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile

Al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

tel. 67 2109301, fax 67 2109302

email: starostwo@powiat.pila.pl

strona internetowa: www.powiat.pila.pl

Koordynacja projektu z ramienia inwestora:

Wydział Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
tel./fax 67 2109315
e-mail: ue@powiat.pila.pl
Strona internetowa: www.powiat.pila.pl  

Zarządzający kontraktem:

Jan Tuszyński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

ul. Walki Młodych 78

64-920 Piła

tel. 67 3490881, fax 67 3490881

email: sekretariat@pzd.pila.pl

Harmonogram operacji do podpisania umowy:

13.04.2016 r. – złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

22.07.2016 r. – informacja o pozytywnej ocenie wniosku o przyznanie pomocy 

17.08.2016 r. – podpisanie umowy o przyznanie pomocy

Przedmiot projektu:

Opis stanu drogi:

Droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo o dł. 3.632,90 mb, składa się
z nawierzchni gruntowej nieulepszonej o dł. 3.097,60 mb oraz pozostałego odcinka
o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej o dł. 535,30 mb.

Drogę zaprojektowano jako drogę klasy Z, dla kategorii KR2 o szerokości 5,50 m
z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.

Zakres prac do wykonania:

 • wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm o dł. 3.097,60 mb;
 • wykonanie podbudowy o gr. 23 cm na dł. 3.097,60 mb;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm na dł. 3.632,90 mb;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm na dł. 3.632,90 mb;
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej do posesji o powierzchni 136,22 m2;
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego do pół o powierzchni
  1.115,86 m2;
 • budowa chodnika z kostki betonowej na powierzchni 467,14 m2;
 • wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami;
 • budowa kanału technologicznego o długości 3.660,00 mb.

Lokalizacja inwestycji - mapa
DROGA KIJASZKOWO - KRUSZKI ZREALIZOWANA! - 30.08.2018 r.

Na tę drogę mieszkańcy czekali długo. Plany jej budowy pojawiły się 20 lat temu. W końcu droga jest. W czwartek 30.08.2018 roku w niewielkich Kruszkach (gm. Łobżenica) uroczyście otwarto ponad 3,6 kilometrowy odcinek całkowicie przebudowanej drogi  powiatowej nr 1197P łączący tę miejscowość z Kijaszkowem. Teraz dojazd z Wysokiej do Łobżenicy skrócił się o  6,3 km.  
 
Droga ta ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności oraz dla wszystkich kierowców, którzy dojeżdżają z tamtych okolic na przykład do pracy w Pile. Inwestycję, której całkowita wartość wynosi ponad 4 mln 383 tys. zł zrealizował Powiat  Pilski. Na jej budowę udało się jednak zdobyć dużą pomoc ze środków unijnych w kwocie ponad 2 mln 513 tys. zł (63, 63 procent poniesionych kosztów) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Nowa droga ma szerokość 5,50 metra, po obu stronach ma pobocza o szerokości 1 metra. W ramach inwestycji wykonano zjazdy na posesje i pola uprawne, wybudowano chodnik w samych Kruszkach, nasadzono drzewa. Droga jest dobrze oznakowana, bezpieczna, wygodna. Wcześniej biegła tędy droga gruntowa i kierowcy jadąc z Wysokiej na Łobżenicę kierowali się na Czajcze, Kijaszkowo, Tłukomy, Kumowo, Wiktorówko. Teraz objazd jest zbędny. Z Wysokiej do Łobżenicy jadą teraz tylko 14 km, a wcześniej ok. 20 km. Ostatecznym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
 
Otwarcie było uroczyste. Przybyli na nie przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile, radni, przybyli burmistrzowie Wysokiej i Łobżenicy, licznie obecni byli także mieszkańcy wsi.


Obraz może zawierać: 9 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

WYBRANO NOWEGO WYKONAWCĘ - 31.10.2017r.
Powiat Pilski ze środków PROW przebudowywać będzie drogę Kruszki-Kijaszkowo o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi. Za wykonanie przedmiotu umowy Powiat Pilski zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 3 788 428,77 złotych. Zakończenie prac nastąpi do 29 czerwca 2018 r.

Krótsza trasa z Wysokiej do Łobżenicy - 24.04.2017r.

Już niebawem znacznie skrócony zostanie dojazd z Wysokiej do Łobżenicy - z 20,2 km do 13,9 km. Prace budowlane związane z przebudową drogi Kruszki – Kijaszkowo trwają od stycznia. Termin oddania drogi planowany jest na 15 sierpnia 2018 roku.

Inwestycja dotyczy odcinka o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi. Oprócz położenia asfaltu, do wykonania jest również  chodnik wzdłuż części drogi.

Radości nie kryją  mieszkańcy gminy Łobżenica, ponieważ stan tej drogi jest fatalny – dziury i kruszejące krawędzie asfaltu od lat były zmorą kierowców. Na inwestycję mieszkańcy czekali bardzo długo. Powiat Pilski od blisko dwóch lat uczestniczył w rozmowach na temat pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo udało się tę inwestycję połączyć z inwestycją Gminy Łobżenica: budową drogi Łobżenica - Kruszki, jest więc to rozwiązanie kompleksowe.

Przed rozpoczęciem inwestycji, droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo składała się z ponad trzech kilometrów nawierzchni gruntowej oraz pozostałego odcinka o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej.

- Cieszę się, że po wieloletnich staraniach można wreszcie nadać tej trasie nową jakość. Od sierpnia mieszkańcy gminy będą poruszali się po nowej drodze, która dodatkowo pozwoli kierowcom zaoszczędzić czas, gdyż skrócony odcinek to ponad 6 km. Mam również nadzieję, że droga ta kiedyś będzie stanowić część tzw. obwodnicy północnej powiatu pilskiego – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski, który właśnie wizytował budowę.

Inwestycję wykonuje firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% poniesionych kosztów.

 

RUSZYŁA BUDOWA DROGI KRUSZKI-KIJASZKOWO - 30.01.2017r.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową drogi Kruszki - Kijaszkowo. Inwestycja dotyczy odcinka o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi.

Wykonawcą inwestycji została firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana 19 grudnia 2016 roku. Tuż po parafowaniu dokumentu, ruszyły prace geodezyjno-pomiarowe.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% poniesionych kosztów. Zakończenie prac nastąpi do 31 lipca 2017 roku.

- Droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo składa się obecnie z ponad trzech kilometrów nawierzchni gruntowej oraz pozostałego odcinka o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej. Cieszę się, że po wieloletnich staraniach będzie jej można wreszcie nadać nową jakość – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski, który wizytował budowę wraz z przewodniczącym rady powiatu Kazimierzem Wasiakiem i jego zastępcą, Romanem Sobieszczykiem.

Oprócz położenia asfaltu, do wykonania są także między innymi zjazdy do posesji i pól oraz chodnik wzdłuż części drogi. Można być pewnym, że finał prac uszczęśliwi wiele tysięcy mieszkańców powiatu pilskiego.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ - 19.12.2016R.

19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z firmą „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., którą wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiat Pilski ze środków PROW przebudowywać będzie drogę Kruszki-Kijaszkowo o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi. Za wykonanie przedmiotu umowy Powiat Pilski zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 2 802 106,31 złotych. Zakończenie prac nastąpi do 31 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo - 7.12.2016r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – 31.10.2016  r.

W związku z planowaną realizacją operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo”, współfinansowaną ze środków PROW na lata 2014-2020, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem:

http://www.bip.powiat.pila.pl/zamowienia_publiczne/postepowania_zgodnie_z_pzp/art81.html

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ DROGI KRUSZKI-KIJASZKOWO - 17.08.2016 r.

17 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa na współfinansowanie inwestycji Kruszki-Kijaszkowo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pilskim.

Powiat Pilski ze środków PROW przebudowywać będzie drogę Kruszki-Kijaszkowo o długoście 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pół oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi.

- Dziękuję panu marszałkowi za dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 2,5 miliona złotych, której łączna wartość wynosi ponad 4,2 miliona złotych – mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski. - To bardzo istotne wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli wybudować drogę, która w przyszłości – mam taką nadzieję – będzie stanowić część tzw. obwodnicy północnej powiatu pilskiego.

- Budowa drogi Kruszki-Kijaszkowo to historyczne zadośćuczynienie tym wszystkim, którzy tworzyli powiat pilski bo już wtedy mówiono o tym,  że droga ta jest konieczna do zbliżenia gminy Łobżenica do Piły – mówił wicestarosta pilski Stefan Piechocki.My, jako Zarząd i Rada Powiatu, chcieliśmy ten pomysł w końcu zrealizować, dlatego od blisko dwóch lat uczestniczyłem w rozmowach na temat pozyskania środków z PROW i teraz się to udało. Program daje szansę na rozwój infrastruktury poza obszarami miejskimi. Dodatkowo nasza inwestycja połączona będzie z inwestycją gminy Łobżenica tj. budową drogi Łobżenica-Kruszki, więc jest to rozwiązanie kompleksowe i gdyby nie środki zewnętrzne nie bylibyśmy w stanie go zrealizować.

Samorządy z województwa wielkopolskiego złożyły 261 wniosków o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych i powiatowych ze środków PROW. Współfinansowane jednak będzie 150 inwestycji, które uzyskały podczas oceny formalnej i merytorycznej najwięcej punktów.

- Bardzo się cieszę się, że w ramach PROW 2014-2020 mogę w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego podpisywać te umowy – mówił Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - Po raz pierwszy ze środków PROW mogą korzystać samorządy powiatowe i tak się złożyło, że Powiat Pilski złożył wniosek i znalazł się on w gronie 150, które uzyskają dofinansowanie. Chciałem pogratulować władzom powiatu, panu staroście Komarowskiemu i w sposób szczególny panu wicestaroście Piechockiemu, który wielokrotnie dopytywał o kryteria, które powinny spełniać wnioski aby mogły być jak najwyżej ocenione. Dziś, ci którzy się na nich opierali są w gronie beneficjentów.

    

Zapisz się na newsletter