Doświetlimy przejścia dla pieszych. Nasz projekt najlepszy!

Data: 17-07-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Doświetlimy przejścia dla pieszych. Nasz projekt najlepszy! Projekt Powiatu Pilskiego „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych” na modernizację 3 przejść zdobył pierwsze miejsce w kraju na liście 68 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Sukces jest tym większy, że z całego kraju zgłoszonych zostało aż 314 projektów.

Dzięki doskonale napisanemu projektowi Powiatu Pilskiego przebudowane zostaną przejścia dla pieszych w miejscowościach Czajcze, Łobżenica i Szydłowo.
Dofinasowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Do rozdysponowania na 68 projektów jest aż 6 mln zł!

- To kolejny nasz sukces, z którego możemy być dumni. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt z tego samego programu pod nazwą „Bezpieczni w powiecie pilskim od juniora do seniora”, który zajął również pierwsze miejsce i otrzymał dofinansowanie prawie 100 tys. zł – co stanowiło blisko 100 procent wartości zrealizowanego projektu.  – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Poprzedni projekt miał charakter edukacyjny i polegał na organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Różnorodnymi działaniami mającymi na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat reagowania w sytuacjach zagrożeń i nauki bezpiecznych postaw objętych było blisko 1000 osób, młodzież szkoleń, nauczyciel, seniorzy.
Obecny projekt również ma charakter profilaktyczno-prewencyjny.
Po otrzymaniu dotacji modernizacją będą objęte przejścia, na których występuje duży ruch pieszych, szczególnie dzieci udających się do szkół, położonych w ich pobliżu.

Chodzi o te przejścia:  
− na drodze powiatowej nr 1233P w m. Łobżenica – ul. Sikorskiego,
− na drodze powiatowej nr 1168P w m. Szydłowo,
− na drodze powiatowej nr 1198P w m. Czajcze (gm. Wysoka).

Aby były bezpieczne będą przede wszystkim profesjonalnie doświetlone przy pomocy lampy LED umiejscowionej bezpośrednio nad przejściem, na wysokości ok. 4,5 m (skrajnia drogowa) wraz ze znakiem aktywnym D-6 „przejście dla pieszych” oraz żółtą pulsacyjną lampą ostrzegawczą.
Urządzenie będzie zasilanie przy pomocy paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Na każdym przejściu wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome na drodze w tym miejscu.

Starosta Pilski za wsparcie projektów Powiatu Pilskiego, które zyskują duże uznanie dziękuje pilskim  parlamentarzystom: Marcie Kubiak, Krzysztofowi Czarneckiemu, Grzegorzowi Piechowiakowi i Marcinowi Porzuckowi. Warto również podkreślić pomoc Wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.
Zapisz się na newsletter