Szkolenie w Pile o Funduszach Europejskich na kształcenie ogólne – Wielkopolski Program Regionalny, Poddziałanie 8.1.2

Data: 27-10-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Szkolenie w Pile o Funduszach Europejskich na kształcenie ogólne – Wielkopolski Program Regionalny, Poddziałanie 8.1.2

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu i Pile zaprasza na bezpłatne szkolenia.

Szkolenie dla beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO- Kształcenie ogólne.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) – Kształcenie ogólne Uczestnicy zapoznani zostaną również z zasadami przygotowania projektów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Szkolenie odbędzie się w środę 8 listopada 2017 r. w godzinach od 9:00 do 14.00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, ul Grunwaldzka 2, sala szkoleniowa na parterze.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie kształcenia ogólnego z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 6 listopada 2017 r. do godziny 15:00.

Formularz zgłoszeni oraz program do pobrania pod adresem http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-w-pile-o-funduszach-europejskich-na-ksztalcenie-ogolne-wielkopolski-program-regionalny-poddzialanie-8-1-2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Zapisz się na newsletter