Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla szkół

Data: 14-09-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla szkół

Informujemy o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla szkół”, które odbędzie się 27.09.2017 r. roku w godz. 09:00-11:00.

 

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie działań/projektów wspierających szkoły. Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości kierowane do:

- do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach), z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,

- nauczycieli i pracowników szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,

- szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące.

 

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach), z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

 

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 25.09.2017 r. do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 25.09.2017 r. do godziny 15:00.

  

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/fundusze-dla-szkolnictwa/

 

PLIKI DO POBRANIA