AKTYWNIE NA KRAJNIE - II EDYCJA KONKURSU

Data: 19-06-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

AKTYWNIE NA KRAJNIE - II EDYCJA KONKURSU
 
LGD Krajna nad Notecią ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu "Aktywnie na Krajnie"(EDYCJA 2.2017). O dotacje w wysokości do 2000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczne (w tym grupy nieformalne) z obszarów wiejskich powiatu pilskiego. Wnioski przyjmowane są w biurze LGD od 19 do 29 czerwca 2017 roku.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez pobudzanie aktywności lokalnej. Promowane będą pomysły, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach naboru planowane jest dofinansowanie projektów w zakresie turystyki, rekreacji, promocji i kultywowania dziedzictwa lokalnego lub inicjatyw lokalnych na rzecz społecznej integracji.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz stowarzyszeń zwykłych, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, kół zainteresowań, a także innych grup nieformalnych, czyli zespołów składających się z co najmniej trzech osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Projekty mogą być realizowane na obszarach wiejskich powiatu pilskiego, tj. z wyłączeniem miasta Piła w następujących gminach: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka i Wyrzysk. Planowane jest dofinansowanie projektów w każdej z gmin wiejskich w wysokości do 2000 zł na gminę. Dodatkową nagrodę specjalną na projekt w wysokości 4000 zł przyznaje Powiat Pilski.

Wysokość środków dostępnych w ramach konkursu: 20 000 zł
Maksymalna wysokość dofinansowania na pojedynczy projekt: 2000 zł
Minimalny wkład własny: 20 % wartości projektu (rzeczowy lub finansowy).
Okres realizacji projektów: od 01.08.2017 do 31.10.2017 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Biuro LGD: tel. 666 957 513, e-mail: biuro@lgdkrajna.pl.

Regulamin, wzór wniosku i wzór sprawozdania z realizacji projektu znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

 
Konkurs „AKTYWNIE NA KRAJNIE” finansowany jest ze środków statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.