Bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”

Data: 13-04-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”

Spotkanie odbędzie się 26.04.2017 roku w godz. 09:00-11:00. Organizuje je Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – projekty związane m.in. z:
• Kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej,
• Rewitalizacją miast i dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,

Natomiast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wskaże możliwości z zakresu:
• Efektywnej dystrybucja ciepła,
• Promowania i wykorzystania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

W końcowej części spotkania będzie możliwość również zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podczas spotkania omówione zostaną dodatkowo podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Uwaga!
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 24.04.2017 r. do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 24.04.2017 r. do godziny 15:00.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: warp.org.pl/fundusze-dla-wspolnot-i-spoldzielni-mieszkaniowych/

Zapisz się na newsletter