Jeszcze w marcu nabór na targi do Niemiec i USA oraz na szkolenia w ramach projektu Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

Data: 11-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jeszcze w marcu nabór na targi do Niemiec i USA oraz na szkolenia w ramach projektu Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego Zakończyły się badania ankietowe dotyczące zapotrzebowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych oraz we wsparciu szkoleniowo-doradczym. Wkrótce ogłosimy docelową rekrutację i wyłonimy firmy, które wezmą udział w targach w Niemczech i USA (na początku 2021 r.) w ramach projektu pt. ”Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.

Wyniki badań, w których udział wzięło dwudziestu przedstawicieli mśp pozwoliły sprofilować formy pomocy jakich oczekują lokalni przedsiębiorcy w planowaniu skutecznej ekspansji eksportowej.
– Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu – podkreśla Eligiusz Komarowski, starosta pilski. – Dlatego tak ważne jest dla nas precyzyjne określenie działań, które skutecznie odpowiedzą na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i wyposażą ich w narzędzia niezbędne do wyjścia na rynki zagraniczne. Bardzo dziękuję uczestnikom badania za cenne wskazówki i zapraszam do udziału
w projekcie
. Rekrutację planujemy rozpocząć jeszcze w marcu.
 
W pre-ankiecie uczestniczyło 20 firm prowadzących działalność na terenie powiatu pilskiego, w tym 12 mikro, 4 małe i 4 średnie przedsiębiorstwa o specjalizacjach: przemysł jutra, wnętrza przyszłości, biosurowce i rozwój oparty na ICT (technologiach informacyjno-komunikacyjnych). Wszystkie branże wpisują się w obszar inteligentnych specjalizacji, wyznaczających kierunki rozwoju gospodarczego powiatu pilskiego i Wielkopolski.
 
Spośród 19 firm zainteresowanych promocją na targach zagranicznych 6 przedsiębiorstw skoncentrowanych było na rynku europejskim (targi w Kolonii), kolejnych 7 – wyłącznie na rynku pozaeuropejskim (targi w Las Vegas), a następnych 6 – planuje promować się
w Niemczech i USA. Pilscy przedsiębiorcy zainteresowani są promocją gospodarczą również w Hiszpanii, Włoszech i Belgii.
 
Bardzo dużym zainteresowaniem firm cieszyło się proponowane w projekcie wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Chce z niego skorzystać ponad 60 osób poszerzając swoją wiedzę m.in. w zakresie sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych, obowiązujących przepisów prawnych, eksportu pośredniego i bezpośredniego, strategii wchodzenia na obce rynki oraz ofert zagranicznych i dokumentacji eksportowej.
 
Jeszcze w marcu br. rozpocznie się docelowa rekrutacja do projektu. Mogą wziąć w niej udział firmy z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne - mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
 
Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (nr projektu RPWP.01.04.02-30-0001/18) jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu. Projekt realizowany jest przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST  w okresie od 2 września 2019r. do 31 marca 2021r.
Zapisz się na newsletter