Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Pilskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Pilskiego na rok 2019

LP Nazwa i adres jednostki
 
Zakres poradnictwa Dane kontaktowe Dni i godziny działalności Dostępność usługi
Powiat Pilski
1. Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Starostwo Powiatowe w Pile
Pok.37
 
Poniedziałek, wtorek 13.00-17.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek, piątek
11.00-15.00
Radca prawny/ adwokat
Punkt Piła
Młodzieżowy Dom kultury „ISKRA”
Ul. Okrzei 9
64-920 Piła
Środa, piątek
9.00-13.00
Radca prawny
Filia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ul. Kościuszki 15
89-300 Wyrzysk
Pon., środa, piątek
9.00-13.00
Wtorek, czwartek
11.00-15.00
Radca prawny/ adwokat
Filia nr 1
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel: 67 3510520 
Wtorek
12.00-16.00
Czwartek
14.00-18.00
Radca prawny
Filia nr 2
Urząd Gminy Kaczory
Ul. Dworcowa 22
Poniedziałek
9.00-13.00
Radca prawny
Punkt Ujście
Urząd Miejski w Ujściu
pl. Wiosny Ludów 2
Pon., piątek
8.00-12.00
Środa
14.30-18.30
Radca prawny/ adwokat
Filia
Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 41
Wtorek
14.00-18.00
Czwartek
12.00-16.00
Radca prawny/ adwokat
Punkt Łobżenica
Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej
ul. Złotowska 16A
 
Pon., piątek
8.30-12.30
Środa
12.00-16.00
Adwokat
Filia nr 1 Wysoka
Sala Ślubów
pl. Powstańców Wlkp. 20/21
Wtorek
9.00-13.00
Adwokat
Filia nr 2 Białośliwie
Urząd Gminy  Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
Czwartek
12.00-16.00
Adwokat
2. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 Piła
Informacje dot.:
- orzekania o niepełnosprawności,
- legitymacji o niepełnosprawności,
- karty parkingowej.
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 Piła
Tel./fax 67 2131578
Tel. 2142040, 2142049
Punkt obsługi klienta czynny od pon. do piątku w godz.
8.30-15.30
Punkt obsługi klienta
3. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła
Wnioski i skargi
pacjentów
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Od poniedziałku do Piątku
12.00-13.00
Pok.160. 1p. przy bloku operacyjnym
Pełnomocnik dyrektora do praw pacjenta
4. Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
 
Porady konsumenckie Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35  pok. 17
  tel. 67 210 93 95
  fax 67 210 93 02
rzecznik.konsumentow@powiat.pila.pl
 
 
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:30 - 15:30
 środa
nieczynne
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
5. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Poradnictwo zawodowe PUP w Pile al. Niepodległości 24
Tel. 67 215 11 23
Tel. 67 215 11b 23
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 Doradcy zawodowi
PUP w Pile al. Niepodległości 24
Tel. 67 215 11 23
Tel. 67 215 11b
Miasto Piła
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego
ul. Zygmunta Starego 1
64-920 Piła
 
Udzielanie porad (prawnych, obywatelskich), dla mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji Aneta Wróblewska
Tel. 504-026-284
www.facebook.com/poradyprawnepila/
W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00
 
Dworzec PKP
ul. Zygmunta Starego 1
64-920 Piła
I piętro Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
ul. Długosza 33
64-920 Piła
 
Udzielanie  porad prawnych, psychologicznych, terapeutycznych i innych uzależnień. Lech Gąsiorowski
Tel/fax 67 2144121
Tel. 601247922
e-mail: markotpila
@poczta.onet.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
ul. Długosza 33
64-920 Piła
 
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kwiatowa 5
64-920 Piła
Udzielanie porad socjalnych, psychologicznych, pedagogicznych, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla klientów MOPS Wanda Kilińska
Tel/fax 67 2122131
Mail: mops@mops.
pila.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kwiatowa 5
ul. Grunwaldzka2B
ul. Spacerowa 23. pok. 306
64-920 Piła
 
Miasto i Gmina Wyrzysk
9. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, usługa nieodpłatna. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
Tel. 67 2862192
Fax 67 2862186
www.mgops-wyrzysk.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
10. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
Udzielanie pomocy z zakresu przemocy w rodzinie, pomoc ofiarom przemocy, usługa nieodpłatna. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wyrzysk
Tel. 67 2862192
Fax 67 2862186
www.mgops-wyrzysk.pl
 
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wyrzysk
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
11. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
Udzielanie pomocy w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, usługa nieodpłatna. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tel. 67 2862192
Fax 67 2862186
www.mgops-wyrzysk.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
12. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
Udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie, usługa nieodpłatna. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel. 67 2862192
Fax 67 2862186
www.mgops-wyrzysk.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wyrzysku
ul. Bydgoska 38
89-300 Wyrzysk
 
13. CPS „Remedium” w Wyrzysku
ul. Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna, usługa w ramach NFZ CPS „Remedium” w Wyrzysku
Tel. 67 2867453
www.cpsremedium.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-16.00 CPS „Remedium” w Wyrzysku
ul. Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk
14. Poradnia Psychiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
ul. Wiejska 1
89-300 Wyrzysk
Prowadzi diagnozę, konsultacje, terapię, działalność psychoedukacja, informacyjną. Udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek. Poradnia Psychiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
Tel. 67 2862477
www.zespolporadni.pila.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-17.00 Poradnia Psychiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
ul. Wiejska 1
89-300 Wyrzysk
15. Komisariat Policji w Wyrzysku
ul. Kościuszki 17
89-300  Wyrzysk
Ochrona bezpieczeństwa, ochrona mienia oraz pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych. Komisariat Policji w Wyrzysku
Tel. 67 3531860
Od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30 Komisariat Policji w Wyrzysku
ul. Kościuszki 17
89-300 Wyrzysk
16. Powiatowy Urząd Pracy
Filia w Wyrzysku
ul. Bydgoska 11
89-300 Wyrzysk
Poradnictwo zawodowe Powiatowy Urząd Pracy Filia  w Wyrzysku
Tel. 67 2867110
Tel/fax 67 2862959
www.pila.praca.gov.pl
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 Doradcy zawodowi
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Wyrzysku
ul. Bydgoska 11
89-300 Wyrzysk
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15
89-300  Wyrzysk
 
Usługa  zgodnie z art.4.1. o nieodpłatnej pomocy przysługuje:
- osobom którym nie wydano decyzji o zwrocie niezależnie pobranego świadczenia,
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana pokrzywdzonego,
- która ukończyła 26 lat,
- która ukończyła 65 lat,
- która w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
- która jest w ciąży.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
 
Poniedziałek 9.00-13.00
Wtorek 11.00-15.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 11.00-15.00
Piątek 9.00-13.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15
89-300  Wyrzysk
 
 
Miasto i Gmina Wysoka
18. Miasto i Gmina Wysoka
pl. Powstańców Wlkp. 20/21
89-320 Wysoka
Mieszkańcy miasta i gminy Wysoka, osoby uzależnione i współzależne Mgr. Anna Gluba
Tel. 608659233
Gabinet Psychologiczny
ul. Bydgoska 115
64-920 Piła
Adres do kor. ul. Roosevelta 19/35
64-920 Piła
W każdy drugi i czwarty czwartek
15.30-18.00
Psychologiczny
ul. Bydgoska 115
64-920 Piła
 
                                                                                        Gmina Szydłowo
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
Punk konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie  Urząd Gminy w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo 
Terminy ustalane są na bieżąco, podawane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szydłowo w zakładce – GKRPA w Szydłowie Urząd Gminy w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo 
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
Poradnictwo psychologiczne w sprawach rodzinnych i Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Urząd Gminy w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo 
Terminy ustalane są na bieżąco, podawane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie Urząd Gminy w Szydłowie
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo 
Miasto i Gmina Ujście
21. Urząd Miasta i Gminy Ujście
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
Punk konsultacyjny świadczy usługi psychologiczne i terapeutyczne, w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, problemów wychowawczych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Ujściu,
ul. Wojska Polskiego 12.
64-850 Ujście
Tel. 67 2840225
www.ujscie.mops.pl
TERAPEUTA
W pierwszy poniedziałek miesiąca
15.30-19.30
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Ujściu,
ul. Wojska Polskiego 12.
64-850 Ujście
 
PSYCHOLOG
Trzeci wtorek miesiąca
15.30-19.30
 
Gmina Białośliwie
22. Urząd Gminy Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie
 
 
Poradnictwo w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Krzysztof Staniewski
ul. B. Krzywoustego 8/31
77-400 Złotów
Tel. 695676016
 
Rok 2019 wtorki od godziny 15.30
Dni:
2,16 stycznia
6,20 lutego
6,20 marca
3,17 kwietnia
8,22 maja
5,19 czerwca
3,17,31 lipca
21 sierpnia
4,18 września
2,16 października
6,20 listopada
4 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury Białośliwie
ul. Podgórna 47
23. Urząd Gminy Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie
 
 
Porada psychologiczna Pracownia Psychologiczna A-TEST
mgr Hanna Olecka
ul. Wawrzyniaka 2/3
77-400 Złotów
Tel. 697220373
Rok 2019 wtorki od godziny 14.00-18.00
Dni:
9,30 stycznia
13,27 lutego
13,27 marca
10,24 kwietnia
15,29 maja
12,26czerwca
3,31 lipca
7,28sierpnia
4,25 września
9,30 października
13,27 listopada
11,18 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury Białośliwie
ul. Podgórna 47

Prosimy wszelkie jednostki poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Pilskiego, które nie zostały ujęte w ww. wykazie o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pile, pok.222, tel. 67 210 93 86.

PLIKI DO POBRANIA