Podziękowania dla komendanta Mrowińskiego za oddaną służbę

Data: 26-01-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Podziękowania dla komendanta Mrowińskiego za oddaną służbę
Po blisko 30 latach służby, w tym 9 na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, st. bryg. Rafał Mrowiński przechodzi na emeryturę. 25 stycznia w sali dawnego Kina Iskra, komendant pożegnał się z kolegami strażakami, współpracownikami, samorządowcami oraz przedstawicielami instytucji, z którymi współdziałał w czasie służby.

Rafał Mrowiński rozpoczął pracę w Straży Pożarnej w 1992 roku. Pracował w komendach w Wałczu, Pile i w Chodzieży, gdzie w latach 2007-2013 był komendantem powiatowym PSP, i skąd został przeniesiony na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Pile. Pod jego kierownictwem pilska komenda stała się jedną z najlepszych w Wielkopolsce. Dziś, to 110 etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze, dwie grupy specjalistyczne (ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz ratownictwa wodno-nurkowego), nowoczesna komora dymowa i 18 samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych oraz operacyjnych. Pilscy strażacy uczestniczyli też w dwóch misjach międzynarodowych, gasząc pożary lasów w Szwecji oraz Grecji. Z inicjatywy komendanta Mrowińskiego wyremontowana została także siedziba JRG nr 2 w Pile, budynek komendy powiatowej a także rozpoczęła się budowa nowego obiektu JRG nr 1, który jest jednym z największych obiektów tego typu w Wielkopolsce. Pilscy strażacy wyjeżdżają średnio-rocznie 1800 razy do akcji ratowniczo- gaśniczych. Do tego współpracują z 53 jednostkami OSP w gminach powiatu pilskiego z czego 11 włączonych jest do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podczas uroczystości Rafał Mrowiński podziękował za współpracę m. in. władzom Powiatu Pilskiego, które reprezentowali: starosta pilski Eligiusz Komarowski, wicestarosta pilski Arkadiusz Kubich, członek Zarządu Powiatu Marek Kamiński i przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak.

- Składam podziękowania całemu Zarządowi Powiatu w Pile, wszystkim radnym Rady Powiatu oraz pracownikom jednostek podległych Powiatowi. W szczególności za szereg działań podnoszących świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa. Zrobiliśmy tutaj bardzo wiele, zrealizowaliśmy wiele projektów nietuzinkowych i nowatorskich, które zostały pozytywnie odebrane. Oczywiście dziękuję też za pomoc finansową oraz merytoryczną. Dziękuję też za te Pikniki Strażackie, które na początku wymagały od nas mnóstwo zaangażowania, ale to „zatrybiło” i weszło w kanon działalności pilskich strażaków. Dziękuję też za pomoc wójtom i burmistrzom z gmin powiatu pilskiego. Dziś jestem spokojny bo mogę powiedzieć, że udało nam się wypracować właściwe standardy postępowania w zakresie pomocy poszkodowanym i zabezpieczenia logistycznego działań strażackich – powiedział st. bryg. Rafał Mrowiński.

- Patrząc z perspektywy mojej prawie 6-letniej współpracy z panem jako komendantem KP PSP w Pile śmiem twierdzić, że był pan niezwykłym człowiekiem. Wielokrotnie mieliśmy okazję współdziałać w zakresie działań prewencyjnych ale i również operacyjnych. Chciałbym podziękować przede wszystkim za to, że potrafił pan być człowiekiem bardzo konkretnym i nie było sprawy, której nie potrafiliśmy razem załatwić. Życzę, aby nadal był pan sobą. Współpraca z panem to był dla mnie wielki honor – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

- W imieniu wszystkich samorządowców z powiatu pilskiego chciałbym dziś podziękować panu komendantowi za te wszystkie lata służby na rzecz całego naszego lokalnego społeczeństwa, bo straż to ludzie, którzy niosą pomoc bliźnim ratując ich mienie, zdrowie, a niejednokrotnie życie, narażając samych siebie, bo i takie sytuacje mają miejsce. Dziękuję, że dane nam było współpracować. Życzę, aby na emeryturze odpoczywał Pan z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku – powiedział Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile.

- Panie komendancie, niech pan o nas nie zapomina. Wszędzie jest pan mile widziany i oczekiwany. Proszę nas odwiedzać. Jestem pewien, że również w każdej remizie OSP zostanie pan miło i sympatycznie przyjęty. Panie komendancie, to był przywilej i przyjemność, służyć pod pańską komendą – tak w imieniu strażackiej braci, pożegnał komendanta jego zastępca, mł. bryg. Paweł Kamiński.

Nowy komendant powiatowy PSP w Pile zostanie powołany z dniem 27 stycznia br.
Zapisz się na newsletter