Starosta Pilski odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji

Data: 02-08-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Starosta Pilski odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji Podczas uroczystego apelu z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, na pl. Wolności w Poznaniu, starosta pilski Eligiusz Komarowski został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Medal został przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W uroczystości udział wziął nadinsp. Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości gości powitał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę i wyraził swoją dumę z bycia wielkopolskim policjantem, a mieszkańcom Wielkopolski za zaufanie, jakim dzisiaj darzą Policję.
Podczas apelu poza odznaczeniami resortowym i związkowymi dla policjantów i pracowników Policji zostały wręczone Medale za Zasługi dla Policji osobom, które swoją pracą wspierają policjantów w ich codziennej służbie. Wśród odznaczonych był Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 
 
- To dla mnie ogromny zaszczyt i satysfakcja. Na co dzień jako Powiat Pilski wspieramy pracę policjantów. Jako samorząd partycypujemy na przykład w kosztach zakupu radiowozów, wspólnie organizujemy wiele akcji mających poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Odkąd zostałem Starostą Pilskim – to priorytet w moich działaniach
– mówi starosta Eligiusz Komarowski.

- Pan Eligiusz Komarowski piastując stanowisko Starosty Pilskiego był i zawsze jest otwarty na współpracę z Komendą Powiatową Policji w Pile, zarówno jeśli chodzi o wsparcie materialne przy zakupie aut dla Policji, jak i akcje edukacyjno-profilaktyczne, których wspólnie z Powiatem Pilskim w ciągu minionych trzech lat przeprowadziliśmy i prowadzimy bardzo wiele, a nasze wspólne projekty zajmują nawet pierwsze miejsca w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - podkreśla insp. Sebastian Cichocki, Komendant Powiatowy Policji w Pile, który wnioskował o to odznaczenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Wspólne akcje edukacyjno-profilaktyczne Powiatu Pilskiego i KPP w Pile:
- znakowanie rowerów – pierwsza masowa akcja została zorganizowana w sierpniu 2017r. pod Starostwem Powiatowym w Pile. W ciągu kilku godzin policjanci oznakowali ponad 600 rowerów;
- wiosną 2018r. akcje powtórzono i padł kolejny rekord – oznakowano ponad 1000 rowerów; podczas akcji Starosta Pilski przekazał mieszkańcom kamizelki odblaskowe.
- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - akcja skierowana przed wakacjami do dzieci i młodzieży. W 2018 roku przeprowadzona była nad jeziorem Płotki. Policjanci i strażacy uczyli dzieci i młodzież zasad bezpiecznej kąpieli. W 2019 r. został nakręcony spot edukacyjny z udziałem policjantów, strażaków i Starosty Pilskiego;
- akcje społeczne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa seniorów:
- „Bezpieczni w powiecie pilskim – od juniora do seniora” – projekt realizowany obecnie przez Powiat Pilski, KPP w Pile i KP PSP w Pile, który zajął I miejsce w kraju w konkursie MSWiA i zdobył dofinansowanie 100 tys. zł. Projekt obejmuje m.in.: spotkania z uczniami i seniorami na temat bezpieczeństwa, prezentację filmów ze sprawcą i ofiarą wypadku, spektakle dla seniorów i młodzieży na temat bezpieczeństwa, w ramach kampanii będą rozdawane blokady do drzwi i gadżety odblaskowe;
 - „Aktywny senior, bezpieczny senior” – spot edukacyjny z udziałem słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Pile, zrealizowany przez Powiat Pilski razem z KPP w Pile , który zajął I miejsce w konkursie MSWiA; 

Wsparcie materialne
- Rada Powiatu w Pile w 2017 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu w wysokości 70 tys. Zł zakupu trzech radiowozów na potrzeby KPP Piła,  z kolei w 2018 roku przekazano 42,5 tys. zł jako dofinansowanie do zakupu 2 radiowozów;
- w 2018 roku Rada Powiatu w Pile zdecydowała o przeznaczeniu 66 500 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby komendy policji w Pile;
- w 2019 roku z okazji 100-lecia Policji Państwowej Rada Powiatu w Pile zdecydowała o przyznaniu funkcjonariuszom, którzy dokonali bohaterskich czynów, nagród o łącznej kwocie 18 tys. zł.
 
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group