Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Eligiusz Komarowski starostą pilskim na kolejną kadencję!

Data: 22-11-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Eligiusz Komarowski starostą pilskim na kolejną kadencję! 22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Pile kadencji 2018-2023. Starostą pilskim ponownie został wybrany Eligiusz Komarowski, a Przewodniczącym Rady Powiatu w Pile - Kazimierz Wasiak.
Podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października mieszkańcy powiatu pilskiego wybrali 25 radnych Rady Powiatu w Pile. Najwięcej - 11 mandatów zdobyło Porozumienie Samorządowe, 9 mandatów- Koalicja Obywatelska, 4 mandaty Prawo i Sprawiedliwość, 1 mandat PSL.

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Następnie Henryk Stokłosa w imieniu koalicji Porozumienia Samorządowego i Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydata na przewodniczącego rady: Kazimierza Wasiaka (Porozumienie Samorządowe) i był to jedyny kandydat. Otrzymał on 15 głosów, zdecydowaną większość i tym samym ponownie został Przewodniczącym Rady Powiatu w Pile, pełnił tę funkcję również w poprzedniej kadencji.
-  Bardzo serdecznie dziękuję za wybór. Obiecuję dalej solidnie pracować na rzecz rozwoju powiatu pilskiego - powiedział Kazimierz Wasiak.
Następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Henryk Stokłosa (Porozumienie Samorządowe) i Magdalena Zgiep-Porzucek (Prawo i Sprawiedliwość)

Radni wybrali również członków Zarządu Powiatu w Pile. Kandydatem zgłoszonym przez koalicję PS i PiS był Eligiusz Komarowski. Swojego kandydata zgłosiła również Koalicja Obywatelska, ale to Eligiusz Komarowski otrzymał zdecydowanie więcej głosów i ponownie został wybrany na stanowisko starosty pilskiego.  
- Dziękuję za ten wybór, to kolejna kadencja, podczas której wspólnie będziemy realizować ważne i odpowiedzialne zadania. Gwarantuję współpracę i wysłuchanie każdego głosu, nie tylko radnych, ale również mieszkańców, działaczy, każdego kto się do mnie zwróci. Jeszcze raz dziękuję za oddane na mnie głosy. Pracujemy dalej! – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
Radni dokonali także wyboru wicestarosty pilskiego, został nim Arkadiusz Kubich (zastępca kierownika pilskiego oddziału KRUS w Poznaniu), etatowym członkiem Zarządu Powiatu została Maria Bratkowska, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, członkami zarządu zostali jeszcze: Przemysław Pochylski i Marek Kamiński (dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujściu).  

NOWI CZŁONKOWIE Zarządu Powiatu w Pile:
Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski

Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, oraz Kolegium Teologicznego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Odbywa studia podyplomowe w Bydgoszczy na Wyższej Szkole Gospodarki – Wydziale Nauk Stosowanych. Posiada doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. w jednostkach Powiat Pilskiego. Odbył liczne kursy i szkolenia. Od sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Placówki Terenowej w Pile Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Jest aktywnym działaczem społecznym.         

Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile
Ukończyła politologię o specjalności administracja samorządowa na UAM w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, administracji europejskiej o specjalności Zarządzanie Projektem Unii Europejskiej na UAM w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe zamówienia i dyscyplina finansów publicznych na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W swojej karierze zawodowej pracowała w wielu przedsiębiorstwach, ma również bogate doświadczenie samorządowe. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W latach 2007 – 2014 Burmistrz Wyrzyska. Była także głównym specjalistą ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Ponad 14 lat pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w tym 7 lat jako inspektor kontroli gospodarki finansowej.
 
Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile
Absolwent Państwowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie. Ukończył studia podyplomowe – organizacja i zaradzanie „Menadżer w Oświacie”. Jest nauczycielem, trenerem tenisa, pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu. Jest aktywnym działaczem społecznym. Przewodniczący Nadnoteckiego Szkolnego Związku Sportowego w Pile oraz wiceprezes uczniowskiego Klubu Sportowego „Noteć” w Ujściu. W latach 2002 – 2006 radny Rady Miasta w Ujściu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Radni Rady Powiatu w Pile VI kadencji lata 2018-2023

Porozumienie Samorządowe
KAMIŃSKI MAREK         
KOMAROWSKI ELIGIUSZ                           
MADEJ  MARIAN           
NASRULLAH ALMUETAZ BELLAH             
PABICH  KRZYSZTOF      
POCHYLSKI  PRZEMYSŁAW         
RAMUSIEWICZ EWA                    
SCHULZ  IWONA            
STOKŁOSA  HENRYK – Przewodniczący Klubu     
WASIAK  KAZIMIERZ                    
ZAŁACHOWSKA EMILIA    
          
Prawo i Sprawiedliwość
BOSAK-KAWA  ZDZISŁAWA
KUBIAK-MAJEWSKA MONIKA                  
STRZELECKA TERESA     
ZGIEP-PORZUCEK  MAGDALENA – Przewodnicząca Klubu           
 
Koalicja Obywatelska
AUGUSTYN  MARIA                                
DĄBEK STANISŁAW                          
JARCZAK PAWEŁ                          
KARWACKA MAŁGORZATA                                    
RYMER STEFAN             
SZUTKOWSKI WOJCIECH            
ŚLUGAJSKA EWELINA   
WĄDOŁOWSKI  GRZEGORZ
ZDZIERELA RAFAŁ – Przewodniczący Klubu

Polskie Stronnictwo Ludowe
PIECHOCKI  STEFAN