Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Porozumienie o debatach oksfordzkich

Data: 11-10-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Porozumienie o debatach oksfordzkich Uczniowie szkól średnich będą rywalizować ze sobą na argumenty podczas I Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich. Zanim jednak zmierzą się w wielkim finale, wcześniej będą uczestniczyć wraz z opiekunami w warsztatach, które odbędą się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Porozumienie w sprawie organizacji debat oksfordzkich 10 października podpisali rektor i prof. PWSZ w Pile, dr hab. Donat Mierzejewski i Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
Tematy debat będą różnorodne, od politycznych, społecznych, po tradycję i kulturę. Organizatorem debat będzie PWSZ, ona też zapewni nadzór merytoryczny, a  partnerem tego przedsięwzięcia będzie Powiat Pilski.
- To doskonały pomysł. Dzisiaj, kiedy poziom społecznej debaty jest często bardzo niski, a język polski, będący w użyciu coraz uboższy, sztuka rzeczowej dyskusji na argumenty, to na pewno cenna umiejętność, która przyda się młodym ludziom w życiu - mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.  
Wielki finał nastąpi w maju w przyszłym roku, a debaty mają odbywać się cyklicznie.
Debaty oksfordzkie to umiejętność wystąpień publicznych polegająca na doborze argumentów tak, by przekonać do swojej tezy słuchaczy. Młodzież będzie w ten sposób uczyła się sztuki wystąpień publicznych i rzeczowej dyskusji. Oczywiście musi się również wykazać dużą wiedzą na omawiany temat.
Oto przykłady proponowanych tez do debaty:  
 1. Konstytucja 3 Maja to źródło upadku RP?
 2. Roman Dmowski był ważniejszym politykiem niż Józef Piłsudski.
 3. Przybycie uchodźców/imigrantów do Unii Europejskiej wzmocni jej pozycję.
 4. Likwidacja gimnazjów wpłynie pozytywnie na system edukacji w Polsce.
 5. Żołnierze Wyklęci wybrali najsłuszniejszą drogę przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu.
 6. Unia Europejska to zlepek państw bogatych i biednych  (o wartości człowieka nie decyduje liczba chromosomów X, a jego wiedza i umiejętności).
 7. Program wychowawczy szkoły powinni uchwalać rodzice.
 8. W Polsce powinien zostać wprowadzony podatek od niezdrowej żywność.
 9. Udział dzieci w programach typu "talent show" powinien być zakazany.
 10. Rady Dzielnic w Pile powinny zostać zlikwidowane.
 11. Piła powinna kłaść większy nacisk na ekologię niż na rozwój ekonomiczny.
 12. Alkohol, wzorem Łotwy, nie powinien być w Polsce sprzedawany po 22:00.
Patronat honorowy nad Mistrzostwami Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich sprawują Rektor PWSZ w Pile oraz Starosta Pilski. Nadzór merytoryczny: Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile (w szczególności dr Romualda Kosmatka – koordynująca międzyuczelnianą I Debatę Oksfordzką w Pile) oraz Wydział Oświaty Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile.