Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Gdzie można umieszczać plakaty i hasła wyborcze?

Data: 08-10-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Gdzie można umieszczać plakaty i hasła wyborcze? Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

W związku z kampanią wyborczą w wyborach do rad gmin, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, wykonujący zadania zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego, informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych.

Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych może odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn.zm.).
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów - art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn.zm.).