Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Są pieniądze na naukę

Data: 11-09-2018    Drukuj     Udostępnij

Są pieniądze na naukę Informujemy, że 10 września 2018 roku ruszył nabór wniosków o dofinasowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II. Pomoc dotyczy semestru zimowego roku akademickiego/szkolnego 2018/2019.
Wnioski można składać od 10 września do 10 października br.

1. Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile:
- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa  (II piętro, pokój 221),
- w Kancelarii (parter, pokój 15).

2. Za pośrednictwem poczty pod adresem: al. Niepodległości33/35, 64-920 Piła. 

Formularze wniosków do pobrania znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl,
w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/DRUKI DO POBRANIA.
Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).

Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON oraz pod numerami telefonów: 67/210 93 91 i 67/210 93 81.
 
Druki do pobrania TUTAJ