Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Uwaga! Zbliża się ważna data dla stowarzyszeń

Data: 14-05-2018    Drukuj     Udostępnij

Uwaga! Zbliża się ważna data dla stowarzyszeń Przypominamy, że do 20 maja stowarzyszenia, które tego jeszcze nie uczyniły, muszą dostosować się do nowych przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zmiany, które zaczęły już obowiązywać dwa lata temu zagwarantowały większą wolność zrzeszania się organizacji pozarządowych. 

Dzisiaj aby założyć stowarzyszenie wystarczy 7 osób, a nie 15. Efekt jest bardzo widoczny. Liczba stowarzyszeń w powiecie pilskim gwałtownie wzrosła. Jeszcze trzy lata temu było ich około 370, a obecnie ponad 530.

Ale ważne są też zmiany, które muszę dopełnić tzw. "stowarzyszenia zwykłe” (3 członków założycieli), które dotąd nie były wpisywane do ewidencji, a tylko zgłosiły swoją działalność do organu nadzoru. Mają one  obowiązek złożenia wniosku o wpis do nowej „ewidencji stowarzyszeń zwykłych” w Starostwie Powiatowym w Pile. Złożenie wniosku nie pociąga za sobą konieczności dokonania opłaty. Jednak jeśli tego nie zrobią do 20 maja, nastąpi ich rozwiązanie z mocy prawa.
Wszystkie z kolei stowarzyszenia (w tym kluby sportowe) muszą dostosować swój regulamin i statut do nowych przepisów.

Starosta Pilski wielokrotnie już spotykał się z przedstawicielami stowarzyszeń i uprzedzał ich o zmianach. Jedno z takich spotkań odbyło się na przykład w MDK „Iskra” w Pile, w lutym tego roku.
- Jako osoba mająca od lat kontakt ze stowarzyszeniami, zdaję sobie sprawę, że mogą one dużo więcej niż niezarejestrowana grupa znajomych. Przede wszystkim dużo łatwiej mogą sięgać po środki zewnętrzne. Dobrze działające stowarzyszenia szybko zdobywają zaufanie społeczne i potrafią  pozyskać wiarygodnych partnerów. Dlatego ważne jest, by działało ich jak najwięcej. Dlatego w lutym również przypominałem im o zmianach w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
Szczegółowych informacji na temat wszystkich zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach udziela Monika Szymczak z Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Pile, która w imieniu Starosty Pilskiego sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, nr tel. 67 210 93 82

Szczegóły również na stroniehttp://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175654.html