Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

O transporcie ze specjalistami. Pierwsza taka konferencja

Data: 05-12-2017    Drukuj     Udostępnij

O transporcie ze specjalistami. Pierwsza taka konferencja
1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Okrzei 9 w Pile odbyła się pierwsza konferencja transportowa wraz
z warsztatami tematycznymi dla przedsiębiorców i kierowców zawodowych z terenów powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, wągrowieckiego, chodzieskiego i wałeckiego. Celem konferencji było stworzenie możliwości pogłębienia wiedzy i świadomości przedsiębiorców w zakresie:
 • organów kontrolnych i ich kompetencji,
 • trybów kontroli,
 • najczęstszych naruszeń na drodze w krajowym transporcie drogowym (czas pracy kierowcy, czas jazdy, przerwy, odpoczynek kierowców i ewidencja czasu pracy, dokumenty firmy transportowej podczas kontroli ITD, odpowiedzialność zarządzającego transportem, poważne naruszenia rzutującena dobrą reputację, taryfikator kar pieniężnych),
 • funkcjonowania od dnia 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
 • prowadzenia dokumentacji kierowców,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego w transporcie drogowym powyżej 3,5 tony.
W gronie gości i wykładowców znaleźli się między innymi przedstawiciele:
 1. Pan Rafał Majewski – Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu,
 2. Pan  Sebastian Staniewski – Kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji w Kaliszu,
 3. Pan   Jacek Musioł - Kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji w Koninie,
 4. Pan Piotr Przybylak – starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Piła,
 5. Pan Krzysztof Wasilewski – broker ubezpieczeniowy,
 6. Pan Andrzej Wiliński – broker ubezpieczeniowy,
 7. Pan Henryk Ognik główny specjalista Transportowego Dozoru Technicznego,
 8. Pan Marek Pływaczyk – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pile.
 
W konferencji transportowej uczestniczyło 110 słuchaczy. Wygłoszone prelekcje oraz konsultacje indywidualne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Z uwagi na duże zainteresowanie i różnorodność zagadnień Starosta Pilski nie wyklucza w przyszłości zorganizowania kolejnej konferencji transportowej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za obecność na konferencji.