Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Wolontariusz – to brzmi dumnie! Za nami Forum Wolontariatu

Data: 05-12-2017    Drukuj     Udostępnij

Wolontariusz – to brzmi dumnie! Za nami Forum Wolontariatu
Młodość, entuzjazm, serca otwarte na potrzebujących – to tylko część atutów, jakie charakteryzują uczniów zrzeszonych w Szkolnych Klubach Wolontariatu. Obecnie w szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski takich uczniów jest około trzystu. Dwustu przedstawicieli tej grupy wzięło udział w 2. Powiatowym Forum Wolontariatu. Spotkanie, które odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”, przygotowało Stowarzyszenie Powiatowe Forum Wolontariatu w Pile. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Na konferencji przedstawiono cele i formy działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami, organizacja koordynuje i integruje działania wolontariackie oraz prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, rekreacyjno-sportową, opiekuńczą, zdrowotną i profilaktyczną, w szczególności w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska lokalnego.

- Grupa młodych wolontariuszy rośnie z tygodnia na tydzień. To bardzo budujące, że wśród naszej młodzieży jest tak liczne grono chętnych do niesienia pomocy. Dziękuję, że wspólnie możemy działać z pożytkiem dla mieszkańców. Druga edycja Forum pozwala na wysnucie pewnych wniosków, ale jest też okazją do złożenia szczerych gratulacji osobom zaangażowanym w rozwój tej bezsprzecznie pozytywnej akcji. Dziękuję wszystkim, którzy są otwarci na drugiego człowieka, z jego problemami i wadami. I wyciągają w jego kierunku pomocną dłoń  - powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki wyróżniającym się wolontariuszom, zrzeszonym przede wszystkim w Szkolnych Klubach Wolontariatu, działających w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski. Statuetkami Wolontariusz Roku 2017 zostali uhonorowani: Eligiusz Komarowski - starosta pilski oraz uczniowie: Wiktoria Szymanek, Julia Dymek, Klaudia Sokołowska, Gracjan Zygmunt, Oliwia Habet, Mieszko Tobera, Magdalena Korpal, Weronika Ziarnik, Justyna Gehrke, Weronika Borysewicz, Bartosz Ruta, Klaudia Tyburczy, Ilona Olejniczak, Katarzyna Szulc, Paulina Nowicka, Rafał Kurek. Okolicznościowe statuetki wykonali uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

Forum swoimi występami uświetnili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile: Julia Kołodziejewska, Marika Postek i Kajetan Lewkowicz. Warto dodać, że Stowarzyszenie ma już swój logotyp. Jego projekt wykonała woluntarystycznie Klaudia Giese.