Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Na sesji o klubach seniora i nagrodach za działalność kulturalną

Data: 03-12-2017    Drukuj     Udostępnij

Na sesji o klubach seniora i nagrodach za działalność kulturalną Na mocy podjętej na sesji 30 listopada br. uchwały, Powiat Pilski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (jako partnerzy wiodący), przystąpi do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, z którego można pozyskać środki na tworzenie m.in. klubów seniora. Projekt realizować będą również Miasto i Gmina Wysoka oraz Gmina Szydłowo wraz ze swoimi ośrodkami pomocy społecznej.

- W ramach przedsięwzięcia planuje się rozwijanie usług społecznych poprzez utworzenie klubu seniora na terenie Piły, otwartego na wszystkich mieszkańców powiatu oraz klubu seniora w Róży Wielkiej i rozwój takiego klubu w Wysokiej. W klubach mają być realizowane usługi opiekuńcze, teleopieka i bank usług społecznych. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków wynosi 95 procent, a nasz wkład własny może być niefinansowy. Warto więc złożyć stosowny wniosek – informuje starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Całkowity koszt projektu nie został jeszcze oszacowany. Termin naboru wniosków upływa 29 grudnia 2017 roku.

Radni Rady Powiatu w Pile zmienili też uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczególnych warunków i trybu ich przyznawania, dzięki której teraz Starosta może przyznać nie do dziesięciu, a do trzydziestu takich wyróżnień w roku.

- W powiecie pilskim mamy wielu wspaniałych artystów oraz osób działających na rzecz rozwoju kultury. Powstaje też coraz więcej organizacji i stowarzyszeń animujących życie kulturalne w społecznościach lokalnych, które - w mojej ocenie – zasługują na uhonorowanie. Dlatego właśnie zwiększenie liczby corocznie przyznawanych nagród w kulturze było wręcz konieczne – mówi starosta Eligiusz Komarowski.