Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Powiat Pilski będzie współfinansował in vitro?

Data: 10-05-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat Pilski będzie współfinansował in vitro?

Rodzicielstwo jest jedną z najwyższych wartości i każdy – jeżeli jest to zgodne z jego sumieniem – powinien mieć taką szansę stworzoną. Dlatego współfinansowanie leczenia niepłodności z budżetu powiatu to nasza powinność - powiedział podczas spotkania z mieszkankami powiatu pilskiego Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Starosta Pilski jest za współfinansowaniem zabiegów in vitro ze środków publicznych, w tym Powiatu Pilskiego i innych gmin powiatu. 9 maja ze Starostą Pilskim spotkały się uczestniczki Międzynarodowego Strajku Kobiet, mieszkanki naszego regionu aby przekazać apel z prośbą o rozpoczęcie kolejnego programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Piła i Powiecie Pilskim, który polegałby na finansowaniu procedury in vitro. Pod apelem podpisało się ok. 500 mieszkańców powiatu pilskiego. Teraz sprawa zostanie poddana pod obrady pięcioosobowego Zarządu Powiatu w Pile.

 - Powiat Pilski podejmuje konkretne prace w zakresie promocji zdrowego trybu życia, ale przede wszystkim poprawy zdrowia mieszkańców. Te odpowiedzialne działania realizowane są dzięki środkom, które przeznaczyliśmy chociażby w ostatnich dwóch latach. 2,4 miliona złotych na program badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów sutka, jelita grubego oraz płuc i oskrzeli to pieniądze, które trafiły właśnie na ten cel. Dla porównania Miasto Piła, która ma blisko dwa razy większy budżet planuje przeznaczyć w latach 2016-2018, 350 tys. złotych na szczepienia przeciw wirusowi HPV. To pokazuje nie tylko skalę, ale i efektywność naszych działań. Bardzo dobrze, że z apelem zwróciły się do mnie panie, które przecież reprezentują różne środowiska. Uważam, że rodzicielstwo jest jedną z najwyższych wartości i każdy – jeżeli jest to zgodne z jego sumieniem – powinien mieć taką szansę stworzoną. Dlatego współfinansowanie leczenia niepłodności z budżetu powiatu to nasza powinność. W mojej ocenie jeżeli apel ten miałby przynieść efekt, to powinien trafić do wszystkich włodarzy gmin wchodzących w skład powiatu pilskiego. Takie programy już współfinansują: Częstochowa, Łódź, Sosnowiec, a w maju stosowną uchwałę ma zamiar podjąć Rada Miasta Chojnice. Kiedy do tego grona dołączy Miasto Piła? Dbanie o zdrowie mieszkańców to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Istotne jest to, abyśmy mogli działać w partnerstwie. Myślę, że współpracując uda nam się zrealizować wolę mieszkańców – mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski.

I to właśnie współpraca może być kluczem do powodzenia tego programu, bo jak mówiła jedna z przedstawicielek, która we wtorek odwiedziła Starostwo Powiatowe, starania o takie działania w naszym regionie już były, jednak nie uzyskały aprobaty stosownych gremiów szczebla gminnego - Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył petycję do Urzędu Miasta, niestety na Radzie Miasta ta petycja, uchwała przepadła. Sprawa jest, naszym zdaniem bardzo ważna, tak jak Pan Starosta powiedział: dzieci to jest wartość nadrzędna – mówiła Izabela Milewska (KOD Piła).

Choć formalna ścieżka do współfinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro przez Powiat Pilski jest długa, to jak zapowiada Starosta Pilski, będzie czynił starania o poparcie tego wniosku przez pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pile. Dzięki temu możliwe będzie skierowanie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Pile. Koniecznym będzie też zlecenie przygotowania odpowiedniego programu leczenia niepłodności metodą in vitro na terenie powiatu pilskiego i zagwarantowanie w budżecie odpowiednich środków na ten cel.

  - W mojej ocenie istnieją wszelkie podstawy prawne umożliwiające zarówno gminom jak i powiatom współfinansowanie takich programów, i jeżeli tak by się stało, Powiat Pilski byłby najprawdopodobniej pierwszym samorządem szczebla powiatowego realizującym taki program w Polsce. Mam nadzieję, że gminy z terenu naszego powiatu włączą się w ten program, z gminą Piła na czele - dodaje starosta Eligiusz Komarowski.

 

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group