Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP
19.08 2017 Sport , Pod Patronatem Starosty Pilskiego Powiat pilski

XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu Staszica

XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu Staszica Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się dnia 19 sierpnia (sobota) 2017 r. na Zalewie Koszyckim w Pile

Organizator
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile

Zgłoszenia
Zgłoszenia wstępne proszę kierować do:
Bogdan Fiedorowicz kom.606 706 134;  e-mail: fh.alma@wp.pl Ryszard Michalski kom. 604 236 442
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w sekretariacie regat 
w dniu regat  w godz. od  8.00 do 9.30 
Wpisowe do regat wynosi 10zł.
       
Sposób przeprowadzenia regat
Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami ISAF, zawiadomieniem o regatach, przepisami klasowymi  oraz Instrukcją Żeglugi. Zakłada się rozegranie  maksymalnie 6  wyścigów. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony.

Ocena wyników
1.Stosowana będzie  klasyfikacja indywidualna w trzech
   kategoriach:
  • OPTIMIST – dzieci do lat 11 ( rocznik 2006 i młodsze)
  • OPTIMIST – dzieci lat 12 do 15 ( roczniki 2002 - 2005)
  • KADET
 
2. Klasyfikacja zespołowa.
     Do punktacji zespołowej przyjmuje się wyniki pierwszych trzech zawodników danego klubu z obu kategorii klasy OPTMIST oraz jednej załogi klasy KADET łącznie.
 
Odpowiedzialność
Zawodnicy startują w regatach na własną odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora  nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności zajakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w tych regatach.
 
Nagrody
Zwycięski klub w klasyfikacji zespołowej otrzymuje Puchar Grodu Staszica ufundowany przez Prezydenta Miasta Piły.
W klasyfikacji indywidualnej :
  • puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii
  • dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników regat
 
Ramowy program regat

 8.00 – 9.30      - przyjazd ekip, przyjmowanie zgłoszeń,
 9.45                 - odprawa z kierownikami ekip,
10.00                - uroczyste otwarcie regat,
10.30 – 13.00   - czas na rozegranie wyścigów,                    
13.00 – 14.00    - przerwa obiadowa
14.00 – 16.00    - czas na następne wyścigi,
17.00                 - ogłoszenie wyników i  uroczyste
                            zakończenie regat;
 
Zapraszamy serdecznie uczestników i sympatyków żeglarskiej rywalizacji.
                                                                        
                       W imieniu organizatora
                  Prezes UKŻ „Wodniak” w Pile
                         Bogdan Fiedorowicz


Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski WODNIAK Piła

Data wydarzenia: 19.08.2017 10:00 - 19.08.2017 17:00Szczegóły wydarzenia


Miejsce wydarzenia: Zalew Koszyce, Piła