Informacje o powiecie

 
Powiat Pilski
Powiat pilski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Mieszka w nim ok. 138 tys. osób. Zajmuje powierzchnię 1268 km2. Należy do niego 9 gmin: jedna miejska – Piła, cztery miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk i Wysoka oraz cztery wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Szydłowo. Powiat obejmuje jeden z najpiękniejszych...

 
Gospodarka
Powiat pilski szczyci się nowoczesnym przemysłem i dobrym rolnictwem. Sprzyjający dla biznesu klimat tworzony przez powiatowe i gminne władze oraz rozwój infrastruktury gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszalności środowiska naturalnego sprawiają, że działające tu od lat firmy dynamicznie rozwijają swój potencjał, skutecznie konkurując na rynkach krajowym i zagranicznych. W powiecie istnieje...

 
Infrastruktura
Piła została uznana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za lidera pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (na 260 miast - stolic powiatów ziemskich!). Doskonały klimat społeczny dla inwestorów krajowych i zagranicznych, chłonność i jakość lokalnego rynku pracy, dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna i biznesowa, pozwoliły zdystansować inne miasta. Obsługę biznesu zapewnia ponad...

 
Ochrona
Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom powiatu pilskiego liczne publiczne i prywatne przychodnie oraz gabinety lekarskie. Główną placówką jest Szpital Specjalistyczny w Pile – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i Regionu Północnej Wielkopolski. Szpital jest położony w odległości 3 km od miasta,...

 
Oświata i Szkolnictwo
Oświata na terenie powiatu pilskiego jest tak zorganizowana, żeby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki kształcenia się. Wszystkie gminy posiadają dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów, a średni poziom kształcenia umożliwiają liczne szkoły publiczne i prywatne w Pile. W administracji Starostwa Powiatowego znajduje się dziesięć szkół...

 
Kultura i Sport
W powiecie pilskim kwitnie życie kulturalne i społeczne. Działają tu liczne zespoły, organizowane są ciekawe imprezy o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Ważną rolę odgrywają domy kultury, placówki tętniące życiem przez cały rok. Posiadają one bardzo dobrą bazę i wyposażenie. W Kaczorach, Ujściu, Wyrzysku, Łobżenicy i Wysokiej są duże sale widowiskowe...

 
Turystyka
W powiecie pilskim istnieje dobra baza turystyczna. W samej Pile, w hotelach, motelach, pensjonatach i ośrodkach turystycznych jest ponad 1100 miejsc noclegowych o różnym standardzie. Tyle samo miejsc oferują liczne placówki rozsiane na terenie całego powiatu. Zwiedzanie zabytków i najciekawszych miejsc pod względem krajobrazowym oraz przyrodniczym jest ułatwione, gdyż sieć...

 
Przyroda
Ziemia pilska zachwyca pięknem przyrody. Jest tu wiele miejsc nieskażonych cywilizacją, w których odkryjemy niezwykły świat roślin, zwierząt i krajobrazów. Powiat pilski w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Noteci. Wyraźnie zaznaczają się tu rozległe pola sandrowe, porozcinane dolinami rzecznymi Gwdy i Łobzonki oraz obniżenie pradoliny Noteci. Znaczną część powierzchni...