Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 549.2017 z dnia 17 października 2017 r. - załącznik do uchwały

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 443.2017 z dnia 24 maja 2017 r.  - załącznik do uchwały


Rozstrzygnięcie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 473.2017 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik do uchwały

Ogłoszenie o konkursie – Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 395.2017.2016 z dnia 22 lutego 2017 r.załącznik do uchwały

Rozstrzygnięcie – Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 407.2017 z dnia 29 marca 2017 r.załącznik do uchwały

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 375.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. - załącznik do uchwały

Rozstrzygnięcie – Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 394.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

WZÓR OFERTY - NOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA - NOWY

* * *

WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA - MAŁE GRANTY

OFERTY W TRYBIE UPROSZCZONYM (art. 19a)

* * *

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 192.2016 z dnia 23 grudnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 212.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 301.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. - załącznik do uchwały

Rozstrzygnięcie - Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 324.2016 z dnia 28 września 2016 r.

* * *

WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA - STARE