Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP
19.05 2017 Pod Patronatem Starosty Pilskiego , Kultura Powiat pilski

Paweł Lewandowski-Palle „STRUKTURY WSPÓŁCZESNOŚCI” - obrazy malarskie

Paweł Lewandowski-Palle „STRUKTURY WSPÓŁCZESNOŚCI” - obrazy malarskie Twórczość Pawła Lewandowskiego-Palle to niezmiernie intrygujące rozważania o widzeniu i odczuwaniu świata, emocjonalna opowieść o człowieku, istocie i uwarunkowaniach jego życia. Inspiruje ją  wielowątkowe myślenie artysty, jego wyobraźnia, nieobojętność na symptomy teraźniejszości. Istotne wydają się być konteksty polityczne. Ta twórczość wyrasta z uważnej obserwacji i analizy codzienności, egzystencjalnego niepokoju, z wyrazistych poglądów na kwestie dziejowe i społeczne, z zapamiętanych kształtów natury i krajobrazów, poezji i muzyki. Przywraca pamięć o nastrojach, postaciach, miejscach, sytuacjach. Metaforyczne, medytacyjne obrazy Pawła Lewandowskiego-Palle stanowią archiwum jego fascynacji, wrażliwości, przeżyć i emocji. Są refleksją o realnej i duchowej kondycji współczesności, o drogach ludzkich egzystencji. Ważną rolę w kreowaniu plastycznej wizji otaczającej malarza rzeczywistości, budowaniu własnej, nieograniczonej wypowiedzi, obrazowaniu dobra i piękna spełnia malarska materia i forma, światło i kolor, przestrzeń i geometria. Interesujące jest w tej twórczości także jej „krążenie” wokół podobnej czy zbliżonej tematyki i problematyki. Obrazy artysty nie tyle powstają cyklami, co wpisują się w cykle; często kontynuowane przez wiele lat, wzbogacane przez kolejne doświadczenia życiowe i warsztatowe, nowe intencje, komentarze i interpretacje.
 
Twórca otwarty na nowoczesne nurty i techniki malarskie, skłonny do różnorodnych poszukiwań i eksperymentów, pozostaje zafascynowany dorobkiem wielkich poprzedników, m.in. Braque’a, Delanuey’a, Kandinsky’ego, Malewicza, Matisse’a, Miró, Mondriana, Strzemińskiego, klasyków pierwszej fali Wrocławskiego Strukturalizmu: Wandy Gołkowskiej, Józefa Hałasa, Zdzisława Jurkiewicza, Leszka Kaćmy, Alfonsa Mazurkiewicza, Jerzego Rosołowicza. Szczególne miejsce w poglądach na sztukę, działalność artystyczną Lewandowskiego-Palle zajmuje malarstwo Stefana Gierowskiego, klasyka współczesnej awangardy, w którym materia i światło odgrywają rolę zasadniczą, kluczową. Paweł Lewandowski-Palle uległ duchowi, magii i fenomenowi sztuki abstrakcyjnej, która umożliwia artyście otwarte, odważne komentowanie rzeczywistości, wynikające z własnych przemyśleń i emocji, poszukiwań warsztatowych. Musi istnieć powód obrazu - napisał w jednym ze swoich tekstów. Jest nim, czy raczej może nim być wszystko. Każdy jego fragment powinien być nośnikiem treści emocjonalnych, bo inaczej to wszystko byłoby powierzchniowe, byłoby co najwyżej mniej lub bardziej zręczną malowanką. Poszukuję, sprawdzam, odczuwam niedosyt, powracam do refleksji na wydarzenia toczącego się życia społecznego i prywatnego. Część malarstwa jest zapisem moich skumulowanych pretensji do świata.
 
Wystawa malarstwa Pawła Lewandowskiego-Palle „Struktury współczesności” – w kuratorskim wyborze Jerzego Brukwickiego - to zaledwie kilkadziesiąt obrazów artysty z różnych lat, różnych cykli. Prezentuje najistotniejsze wątki i klimat jego twórczości, zwłaszcza ten, wynikający z dogłębnych przemyśleń i rozważań o człowieku i współczesności, o pejzażu społecznym, który w znacznym stopniu decyduje o naszym życiu. Komentarz przejmujący, znaczący. Zobaczymy prace z cykli: „13 grudnia 1981”, „Cała jaskrawość – druga jaskrawość”, „Pieśń siedemnastu dni”, „Prowokacja B”,  „Sezon odejść niedomkniętych koszul”, „Wisła”, „Wydarzenia”. Pochodzą ze zbiorów artysty, kolekcji prywatnych, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej.
 
PAWEŁ LEWANDOWSKI-PALLE
Malarz, teoretyk i krytyk sztuki, kurator wystaw, wykładowca akademicki.    
Urodził się 5 kwietnia 1954 roku. Pochodzi z Ciechocinka. W latach 1974-1979 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa pod kierunkiem prof. Zbigniewa Karpińskiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. Od roku 1978 pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni. Od 2002 roku posiada tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Prowadzi pracownie: Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz Organicznych Technik Malarskich - dyplomującą.  Autor ok. 850 obrazów malarskich na płótnie i podobnej ilości na innych podłożach. 64 wystawy indywidualne i ok. 400 zbiorowych. Współpracownik pisma artystycznego FORMAT. Mieszka w Łazieńcu na Kujawach.
 


Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Data wydarzenia: 19.05.2017 19:00 - 19.05.2017 00:00Szczegóły wydarzenia


Miejsce wydarzenia: Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile