Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Herb i flaga

Herb

Herbem Powiatu Pilskiego jest w polu czerwonym uszczerbiony orzeł srebrny, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, pod którym złoty wieniec z dziewięciu liści dębu, umieszczony na planie hiszpańskiej tarczy herbowej.
Znak orła nawiązuje do uszczerbionego godła Województwa Wielkopolskiego, natomiast wizerunek wieńca splecionego z 9 liści dębowych odnosi się do ilości gmin stanowiących wspólnotę samorządową Powiatu Pilskiego.

Flaga

Flagą Powiatu Pilskiego jest płat w formie trapezu prostokątnego, w prawej części w formie kwadratu w kolorze czerwonym zawarty jest wizerunek uszczerbionego orła i wieniec (tak samo jak w herbie). Część lewa dzielona jest na 9 czerwono-złotych pasów. Herb jest głównym znakiem graficznym Powiatu Pilskiego. Element ten jest wykorzystywany m.in. w materiałach promocyjnych i oficjalnych dokumentach Zarządu oraz Starostwa Powiatowego w Pile.

W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem Starosty Pilskiego lub otrzymania dofinansowania z budżetu Powiatu Pilskiego, organizator jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięcia herbem Powiatu Pilskiego.

Patronat/Mecenat Starosty Pilskiego

  • Starosta Pilski Eligiusz Komarowski

Otrzymanie dofinansowania z budżetu Powiatu Pilskiego

  • Powiat Pilski

Herb Powiatu Pilskiego może być używany w celu podkreślenia związku z regionem i jego promocji w sposób określony w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Pilskiego oraz zasad i warunków ich używania.

UCHWAŁA NR XXXVII.357.2014 RADY POWIATU W PILE
z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Pilskiego oraz zasad i warunków i ich używania

Umieszczanie herbu Powiatu Pilskiego na podmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego wymaga zgody Starosty Pilskiego, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.