Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Realizowane projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo

Krótsza trasa z Wysokiej do Łobżenicy - 24.04.2017r. Już niebawem znacznie skrócony zostanie dojazd z Wysokiej do Łobżenicy - z 20,2 km do 13...

Czytaj więcej
Rozwiń skrzydła kariery

Rozwiń skrzydła kariery

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum nr 5 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile oraz Technikum nr 2 i...

Czytaj więcej
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mar...

Czytaj więcej
MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze spe...

Czytaj więcej
Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz posta...

Czytaj więcej
 VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej Powiat Pilski - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Sam...

Czytaj więcej
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

„CYFRYZACJA POWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH POWIATÓW: CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO, PILSKIEGO, WĄGROWIECKIEGO I ZŁOTOWSKIEGO”...

Czytaj więcej
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Operacja pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towa...

Czytaj więcej