Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Realizowane projekty

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Operacja pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarz...

Czytaj więcej
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku

  Tytuł projektu: „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku” O projekc...

Czytaj więcej
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Tytuł projektu:  Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów O projekcie: Umowa zobowiązuje do realizacji zatwier...

Czytaj więcej
„Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”

„Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”

Tytuł projektu: „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski” O projekcie: NR PROJEKTU: 21/U/400/93/2017  &n...

Czytaj więcej
„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”

Tytuł projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” O projekcie: NR PROJEKTU: RPWP.07.02.01-30-0035/15 OKRES REALIZACJI P...

Czytaj więcej
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

„CYFRYZACJA POWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH POWIATÓW: CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO, PILSKIEGO, WĄGROWIECKIEGO I ZŁOTOWSKIEGO”...

Czytaj więcej
Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

   Tytuł projektu: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 O pro...

Czytaj więcej
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)

Tytuł projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” O projekcie: NR PROJEKTU: RPWP.06.01....

Czytaj więcej
Rozwiń skrzydła kariery

Rozwiń skrzydła kariery

Tytuł projektu:  ,,Rozwiń skrzydła kariery” NR PROJEKTU :  RPWP.08.03.01.-30-0049/16 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 19. 12.  201...

Czytaj więcej
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  pilskim (III)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)

Tytuł projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III) O projekcie: NR PROJEKTU: POWR.01.01.01-30-001...

Czytaj więcej
 VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej Powiat Pilski - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Sam...

Czytaj więcej
Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz pos...

Czytaj więcej
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mar...

Czytaj więcej
Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii.

Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii.

Tytuł projektu: Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii. O projekcie: NR   PROJEKTU:   2016-1-PL01 - KA102 -...

Czytaj więcej
MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze specja...

Czytaj więcej
Praktyka  zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową

Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową

Tytuł projektu: Praktyka  zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową   NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036795 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:&...

Czytaj więcej