Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Echa sierpniowej sesji

Data: 10-08-2017    Drukuj     Udostępnij

Echa sierpniowej sesji
Krótsza niż zwykle była ostatnia sesja Rady Powiatu w Pile. Zorganizowane w pierwszy piątek sierpnia posiedzenie dotyczyło przede wszystkim wsparcia finansowego szpitali w Pile i Wyrzysku. – Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego uczestniczymy w projekcie dotyczącym informatyzacji obu placówek. Realizowany w latach 2017 – 2019 projekt opiewa na kwotę około 4,7 mln zł, z czego Powiat wyłoży 712 tysięcy. Dzięki inwestycji, wdrożona zostanie elektroniczna dokumentacja medyczna i powstanie sieć wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – wyjaśnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Na potrzeby zmian w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. przeznaczy się kwotę ok. 1,7 mln zł, natomiast informatyzacja w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile zostanie wsparta sumą około 3 mln zł.   

Decyzją Rady, dzięki dobrej współpracy z gminami, uda się również wybudować nowe chodniki, dzieląc się kosztami inwestycji po połowie. I tak: już wkrótce prace ruszą w Brzostowie (gm. Miasteczko Krajeńskie), Tłukomach (gm. Wysoka) oraz w Śmiłowie i Byszewicach (gm. Kaczory).   

Podczas sesji podjęto też uchwały w sprawie zmiany kategorii dróg na terenie Gminy Wyrzysk oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu pilskiego. Ostatnia z uchwał to nowość. Dokument trafił na sesję dzięki staroście Eligiuszowi Komarowskiemu, który był jego inicjatorem. Konsultacje społeczne będą miały charakter opiniodawczy. Mogą być prowadzone z inicjatywy Zarządu Powiatu, Rady Powiatu lub przynajmniej 100-osobowej grupy mieszkańców. Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy składają do Zarządu Powiatu w Pile, który po sprawdzeniu, czy spełnia on wymogi formalne, rozpatruje go w ciągu 30 dni od daty złożenia.  Jeżeli przeprowadzenie konsultacji ma uzasadnienie, Zarząd je ogłosi, po czym maksymalnie w ciągu miesiąca przedstawi ich wyniki.  Takie konsultacje powinny trwać minimum siedem dni. Uchwałę przyjęli wszyscy radni, z wyjątkiem reprezentantów Platformy Obywatelskiej, którzy byli przeciwni. – Konsultacje społeczne są podstawową formą zasięgania opinii mieszkańców w ważnych dla nich sprawach. Dzięki nim, władze samorządowe, podejmując decyzje, mają większą wiedzę na temat ich społecznego odbioru i mogą wypracować bardziej pożądane rozwiązania. Takie konsultacje to również sposób informowania mieszkańców o szczegółach planowanych działań. Uważam, że to bardzo dobre i skuteczne narzędzie pracy – mówi Eligiusz Komarowski.    

Kolejna sesja Rady Powiatu w Pile odbędzie się w czwartek, 31 sierpnia.